.

Проведення семестрового контролю у дистанційному режимі

Здобувач до початку семестрового контролю зобов’язаний підтвердити факт ознайомлення з графіком проведення заходів семестрового контролю, зробивши відповідну відмітку у своєму особистому кабінеті Електронного кампусу.

Залік виставляється на останньому за розкладом занятті з відповідного освітнього компонента, на підставі поточного рейтингу здобувача, отриманого впродовж семестру.

Якщо здобувач виконав умови допуску до семестрового контролю у формі заліку, але набрав менше 60 балів або бажає підвищити свій рейтинг, результуюча оцінка виставляється за результатами залікової контрольної роботи або підсумкової співбесіди, критерії оцінювання яких визначено РСО.

Залік з курсової роботи/проєкту та практики виставляється за результатами онлайн захисту роботи/проєкту/звіту перед комісією.

Екзамени складаються здобувачами згідно з затвердженим розкладом, який доводиться до НПП і здобувачів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії. Відхилення від розкладу екзаменів неприпустимо.

Детальніше...

Запрошуємо до участі у Міжнародній науково-технічній конференції!

Запрошуємо до участі у 21-й Міжнародній науково-технічній конференції студентів і аспірантів Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «Друкарство молоде», яка відбудеться у Києві 06–08 квітня 2021 року. Інформаційне повідомлення, вимоги до оформлення тез та заяву можна знайти тут. Подання матеріалів доповіді до 07 березня 2021 року здійснюється через сайт конференції: http://dm-conf.vpi.kpi.ua/2021/user/account.

До уваги професорсько-викладацького складу та молодих науковців: продовжується прийом статей в чергові числа збірника наукових праць ВПІ «Технологія і техніка друкарства», що виходить щоквартально. З більш детальною інформацією щодо вимог оформлення статей, їх подачу через сайт та архівом номерів збірника можна ознайомитись на сайті.