Фахові видання для публікації наукових праць з технічних, економічних та гуманітарних спеціальностей:

 • збірник наукових праць ” Технологія і техніка друкарства” , Національний технічний університет України ” Київський політехнічний інститут”;

 • збірник наукових праць ”Квалілогія книги”, Українська академія друкарства;

 • збірник наукових праць ”Комп’ютерні технології друкарства”, Українська академія друкарства;

 • збірник наукових праць ”Наукові записки”, Українська академія друкарства;

 • збірник наукових праць ”Поліграфія і видавнича справа”, Українська академія друкарства.

 

Конференції та семінари:

 • міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде», Національний технічний університет України ” Київський політехнічний інститут”;

 • міжнародна студентська науково-практична конференція з проблем пакувальної індустрії «Упаковка», Національний університет харчових технологій;

 • науково-практична конференція „Книгознавство та книжкова справа у соціокультурному просторі України: досягнення та перспективи”, Українська академія друкарства;

 • міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів „Квалілогія книги”, Українська академія друкарства;

 • всеукраїнська студентська конференція з видавничої справи та редагування, Українська академія друкарства;

 • конференція молодих вчених „Новітні технології пакування”, Національний університет харчових технологій;

 • міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху», Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

 • науково-практична конференція „Актуальні питання економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі”;

 • Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі, Київ, ПрАТ «УкрНДІСВД»;

 • Printing Future Days: International Scientific Conference on Print and Media Technology for junior scientists and PhD students / Chemnitz University of Technology;

 • міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація, суспільство», Національний університет ” Львівська політехніка”.

 

Наукометричні видання:

 • Journal of Materials Science and Engineering;

 • Journal of Automation and Information Sciences (Проблемы управления и інформатики) - БД SCOPUS и Web of Science;

 • Sotsiologicheskie issledovaniia (Социологические исследования) - БД SCOPUS и Web of Science;

 • Problems of Information Transmission (Проблемы передачи информации) - БД SCOPUS и Web of Science.