Останнім часом НТУУ «КПІ» набув нового іміджу за рахунок започаткування нових для нього напрямків підготовки фахівців, зокрема це стосується і Видавничо-поліграфічного інституту.

Славні традиції виховання майбутньої зміни українських видавців і поліграфістів, неабиякий досвід професорсько-викладацького колективу ВПІ дають підстави для найкращих сподівань щодо нових досягнень інституту, нових обріїв, що відкриваються перед ним за сучасних умов.

 

М.З.Згуровський, професор, ректор НТУУ «КПІ»

 

Видавничо-поліграфічний факультет засновано у 1954 році на базі художньо-ремісничого училища поліграфістів як навчально-консультативний пункт (НКП) Московського поліграфічного інституту.

У 1957 році НКП передано до Українського Поліграфічного Інституту (УПІ) ім. І.Федорова як заочний факультет, а згодом як вечірній.

У 1989 році ВПФ включено до складу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

У вересні 2004 року на засіданні вченої ради НТУУ «КПІ» було прийнято рішення про створення Видавничо-поліграфічного інституту.

ДЕКАНИ ІНСТИТУТУ:

Шлапак Д. Я. (1959 – 1963); Рудницький А.І. (1963-1966); Богданов Ю. О. (1967-1970); Петрук А. І. (1970-1976); Ганжуров С. М. (1976-1979); Розум О. Ф. (1979-1987); Дорош А. К. (1987-2002), з 2002 року Видавничо-поліграфічний інститут очолює Киричок П.О.

 

ДО СКЛАДУ ВПІ ВХОДЯТЬ ТАКІ ФІЛІЇ ТА ЛАБОРАТОРІЇ:

  • Навчально-інженерна лабораторія (центр) кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва (з 1998 р.)
  • Науково-інженерний центр «ПОІНТ», кафедра репрографії
  • Технічний центр репрографії. Філія кафедри технології поліграфічного виробництва на ДП ПК «Україна» (з 2003 р.)
  • Навчальний науково-технічний центр кафедри технології поліграфічного виробництва (з 2004 р.)
  • Навчальна лабораторія настільних видавничих систем кафедри видавничої справи та редагування (з 2003 р.)
  • Навчально-літографська лабораторія (центр) кафедри графіки (з 2003 р.)