Киричок Петро Олексійович

Директор Видавничо-поліграфічного інституту, науковий керівник кафедри ТПВ, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. У 2003 році обраний завідувачем кафедри технології поліграфічного виробництва ВПІ. Того ж року зорганізував і очолив спеціалізовану Вчену раду по захисту кандидатських і докторських дисертацій та заснував науково-технічний збірник «Технологія та техніка друкарства».

Підготував 3 докторів та 9 кандидатів технічних наук. Опублікував понад 130 наукових праць, у тому числі 3 монографії, 3 навчальних посібника, має 21 авторське свідоцтво на винаходи та патенти. Сфера наукових інтересів: технологічні процеси та обладнання оздоблювально-зміцнювальної обробки деталей і вузлів машинобудування та поліграфічного устаткування. 

 

Киричок Тетяна Юріївна

Завідувачка кафедри ТПВ, Голова Вченої Ради Видавничо-поліграфічного інституту; професор, д. т. н.

Закінчила Київський політехнічний інститут, факультет електронної техніки. Інженер електронної техніки, фах – "Напівпровідники та діелектрики".

Дисертацію на здобуття наукового ступеню "Доктор технічних наук" на тему "Наукові основи забезпечення зносостійкості банкнотної продукції" захистила у 2014 році в Українській академії друкарства (м. Львів).

Автор і співавтор понад 100 наукових та науково-методичних праць.

 

Zolotukhina-K-IЗолотухіна Катерина Ігорівна

Заступник директора Видавничо-поліграфічного інституту із навчально-методичної роботи; кандидат технічних наук, доцент кафедри технології поліграфічного виробництва.

Освіта:    
2015 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Закономірності стабільного кольоровідтворення у технологіях друкування на пористих і невсотувальних поверхнях».
2011-2013 рр. – НТУУ «КПІ», аспірантура  за спеціальністю: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва».
2004-2010 рр. – НТУУ «КПІ», Видавничо-поліграфічний інститут, спеціальність — технологія друкованих видань, кваліфікація — магістр видавничо-поліграфічної справи.
Сфера наукових інтересів:
Кольоровідтворення у технологіях друкування. Технології репродукування високолініатурними системами. Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв. Мультимедійні технології відтворення друкованих видань. Технології доповненої реальності.
Автор понад 100 публікацій, зокрема 13 патентів, 1 монографія, 17 навчальних посібників.

Контакти:
тел. 204-84-19
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

TalimonovaТалімонова Надія Леонідівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи зі студентами денної форми навчання; кандидат технічних наук, доцент кафедри Технології поліграфічного виробництва. 

Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Видавничо-поліграфічний інститут. Отримала кваліфікацію «магістр» зі спеціальності «технологія друкованих видань», 2009 рік.
У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологічне забезпечення виготовлення банкнотних відбитків».
Сфера наукових інтересів:
- Вивчення впливу параметрів паперу та офсетних фарб на кольорові характеристики та насиченість відбитків банкнот.
- Дослідження впливу структурних, фізичних, механічних та колірних характеристик двошарового банкнотного паперу на якість банкнотних відбитків.
- Моделювання відтворення кольору на папері з водяними знаками.
- Реставрація видань і документів з паперовою основою.
Автор і співавтор понад 16 наукових публікацій та 25 тез доповідей у наукових конференціях, 3 патентів на корисну модель, 2 навчальних посібників.
Контакти:
тел. 204-80-26
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Андрійчук Микола Тарасович

Заступник директора Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ» із заочної форми навчання; кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри видавничої справи та редагування зазначеного інституту.

Викладає такі дисципліни, як «Теорія та історія видавничої справи та редагування», «Маркетинг і промоція видань», «Комунікаційні технології», «Соціологія масових комунікацій».

Микола Тарасович є автором низки публікацій з історії видавничої справи, українсько-єврейських взаємин та краєзнавства, монографії «Українсько-єврейський дискурс: висвітлення міжнаціональних взаємин у друкованих виданнях Наддніпрянщини (60-ті рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст.)».

Сфера наукових інтересів: історія та сьогодення українського книговидання, історія преси, українсько-єврейські взаємини, українсько-польські взаємини у міжвоєнний період та в роки ІІ Світової війни, український рух опору 60 – 80-х рр. ХХ ст., краєзнавство.

 

Zorenko

Зоренко Ярослав Володимирович

Заступник директора Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського із наукової роботи.

У 2008 р. закінчив Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», за спеціальністю «Магістр видавничо-поліграфічної справи».
Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.01 – Машини і процеси поліграфічного виробництва, доцент кафедри репрографії  ВПІ.
Навчальні дисципліни, що викладаються: "Технології обробки інформації", "Цифрова фотографія", "Технології візуалізації та анімації".
За результатами наукових досліджень є автором понад 30 наукових праць, серед яких: 2 монографії, 3 закордонних патенти, 20 наукових публікацій
Сфера наукових інтересів стосується тоно- та кольоровідтворення у сучасних способах репродукування, стабілізації якості поліграфічної продукції, а також розроблення новітніх методів репродукування у технологіях створення електронних мультимедійних видань.

Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Видавничо-поліграфічний інститут. Отримала кваліфікацію «магістр» зі спеціальності «технологія друкованих видань», 2009 рік.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологічне забезпечення виготовлення банкнотних відбитків».

Сфера наукових інтересів: 

- Вивчення впливу параметрів паперу та офсетних фарб на кольорові характеристики та насиченість відбитків банкнот.

- Дослідження впливу структурних, фізичних, механічних та колірних характеристик двошарового банкнотного паперу на якість банкнотних відбитків.

- Моделювання відтворення кольору на папері з водяними знаками.

- Реставрація видань і документів з паперовою основою.

Автор і співавтор понад 16 наукових публікацій та 25 тез доповідей у наукових конференціях, 3 патентів на корисну модель, 2 навчальних посібників.

Контакти:

тел. 204-80-26

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.