Шифр Спеціальність Освітня програма Перший рівень Другий рівень Третій рівень
023  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво бакалавр магістр  
061  Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю бакалавр магістр професійний
магістр науковий
PhD           
061  Журналістика Видавнича справа та редагування бакалавр магістр професійний
магістр науковий
PhD
133  Галузеве машинобудування Комп’ютеризовані поліграфічні системи бакалавр магістр професійний  
186  Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань

бакалавр денна

магістр професійний

магістр науковий

PhD