Запрошуємо прийняти участь у роботі

18-ї Міжнародної науково-технічної конференції

студентів і аспірантів «Друкарство молоде»,

яка відбудеться у Києві 17-19 квітня 2018 року

 

17 квітня 900-1900 — прибуття учасників, поселення у гуртожитках університету, ознайомлення з Видавничо-поліграфічним інститутом та програмою конференції, екскурсії по місту.

18 квітня 1200 відкриття конференції, пленарне засідання в 10-й аудиторії 25 корпусу (вул. Володимирська, 7).

19 квітня 1000–1600 — продовження роботи конференції, засідання секцій в аудиторіях корпусів 8 (вул. Академіка Янгеля, 1/37) і 25 (вул. Володимирська, 7). Завершення конференції.

19 квітня — відїзд учасників.

З деталізованою програмою проведення конференції можна ознайомитись тут.

 

 Тематичні напрямки пленарних, секційних та стендових доповідей:

сучасні поліграфічні технології, устаткування та матеріали;

дизайн, моделювання, оформлення видань та паковань;

видавнича справа;

книгознавство та поширення видань;

економіка та організація видавничо-поліграфічної справи;

історичні аспекти друкарства.

Для участі у конференції потрібно надіслати (поштою або e-mail) на адресу оргкомітету:

заяву на участь;

— тези доповіді обсягом 1 сторінкa А4 (включаючи рисунки), підготовлені однією з робочих мов конференції;

— файл з тезами.

Мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

У заяві на участь у конференції необхідно вказати: повне ім’я та прізвище студента, курс, групу, спеціальність, прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, з якою доповіддю виступить студент (аспірант) — на пленарному засіданні, або на засіданні секції, або зі стендовою; домашню адресу, телефон.

Подання матеріалів доповіді і обов’язково списку делегатів конференції від вуза до 03 лютого 2018 року.

Розміщення учасників конференції у гуртожитку нашого університету. Величина оплати уточнюється у ході підготовки і переписки по темі конференції.

Право визначення виступів пленарного і секційних засідань залишається за оргкомітетом. Кафедри ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського можуть надати оргкомітету рекомендації щодо виступів на засіданнях.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг тексту тез доповіді — 1 сторінка формату А4 (включаючи рисунки), кеглем 14, міжрядковий проміжок — півтора.

Текст доповіді необхідно готувати за допомогою Microsoft Word, формули — MathType. Гарнітура шрифта тез Times New Roman (Cyr).

Порядок розміщення матеріалу:

УДК;

знак авторського права, ім’я (повністю) та прізвища авторів, рік;

ініціали та прізвище наукового керівника, вчене звання, ступінь, посада;

назва доповіді;

анотація англійською мовою;

текст тези доповіді.

Перед кожною вказаною вище частиною робиться відступ в один рядок.

Посилання на науково-технічні джерела інформації у тезах доповіді не наводяться.

Рисунки, таблиці та формули наводяться, якщо є потреба довести оригінальність проведених досліджень. Рисунки в текст не вставляються, а додаються в окремому файлі у форматах EPS, CDR, TIFF.

Стендові доповіді готуються на аркуші паперу А3, або А2, або А1 для повного ознайомлення з результатами проведеної роботи в робочому порядку на стендах в аудиторіях відповідних секцій і приносяться доповідачами безпосередньо у день засідання секції.

 

 

Зразок оформлення:

 

УДК 655.3.022.11

© Ярослав Зоренко, Василь Скиба, студенти 3-го курсу, НТУУ «КПІ», 2005 р.

 

Науковий керівник: О. М. Величко, д.т.н., с.н.с., доцент, НТУУ «КПІ»

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ,

ВИГОТОВЛЕНИХ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ CTP

 

It was investigated and analyzed 8 complete sets of printing plates output in the CtP devices and realized the comparative analysis in quality of output of raster-graphic information in comparison with printing plates made by the traditional technology.

 

Технологія прямого експонування офсетних друкарських форм з комп’ютера на форму (Computer-to-PlateCtP) за останній час активно розвивається...

_____________________________________________________________________________

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського,

кафедра ТПВ, кім. 82, голова секретаріату,

доцент Оксана Володимирівна Зоренко,

тел. 380 (44) 204-84-23,

03056, Київ-56, вул. академіка Янгеля, 1/37,

e-mail: druk.molode.vpi.kpi.ua@gmail.com