Практика у весняному семестрі буде проходити:

1) в очному режимі для спеціальностей:

  • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація за освітньою програмою Образотворче мистецтво;
  • 133 Галузеве машинобудування за освітньою програмою Комп'ютеризовані поліграфічні системи;
  • 186 Видавництво та поліграфія за освітньою програмою Технології друкованих і електронних видань;

2) в дистанційному режимі для спеціальності:

  • 061 Журналістика за освітніми програмами Видавнича справа та редагування і Реклама і зв’язки з громадськістю

Для груп СГ-з21 і ЗГ-з01 вже з цієї п'ятниці будуть міжсесійні заняття.
Просимо ознайомитися з розкладом.

У весняному семестрі 2023-2024 н. р. навчання у змішаному режимі (очні пари з окремих видів занять) здійснюватиметься за таким переліком освітніх компонентів:

перелік освітніх компонент, за якими НН ВПІ здійснюватиме практичну підготовку (окремі види занять) у весняному семестрі 2023-2024 навчальному році в очному режим

Розклад додаткової сесії для студентів заочної форми навчання 3 і 5 курсів

Для студентів заочної форми навчання 3 і 5 курсів з 24 січня 2024 р розпочнеться додаткова сесія. Нагадування студентам, які не склали сесію за основною відомістю:
У випадку, якщо здобувач був допущений до заходів семестрового контролю, але не з’явився на них (у відомості стоїть відмітка «не з’явився») або за результатами їх проходження отримав оцінку «незадовільно», у нього виникає академічна заборгованість.
В цьому випадку здобувач допускається до заходів з ліквідації академічної заборгованості без отримання дозволу випускової кафедри.

У випадку, якщо здобувач не був допущений до заходів семестрового контролю (у відомості стоїть оцінка «не допущено»), у нього виникає академічна заборгованість і рішення щодо можливості її ліквідації приймається випусковою кафедрою, де навчається здобувач.