ВИДАВНИЧО – ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ

готує фахівців за наступними ступенями освіти: бакалавр, магістр, PhD. Крім того, у ВПІ є довузівська підготовка та друга вища освіта .

 ПІДГОТОВКА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ОСВІТНИМИ ПРОГРАМАМИ:

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Спеціальність 186 Видавництво та поліграфія

Освітня програма Технології друкованих і електронних видань

Форма навчання Денна, заочна

Студенти вивчають сучасні технологічні процеси поліграфічного виробництва, у тому числі програми обробки текстової та графічної інформації, верстання, дизайну та макетування електронних та друкованих видань, розроблення паковань, графічного дизайну: HTML, CSS, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDRAW, QuarkXPress, CERBER®, AutoCAD, T-FLEX CAD, MathCAD, Heidelberg Signa Station, Package Designer, SPSSI, Kodak Preps тощо.

Кар’єрні можливості: Випускники працюють інженерами-технологами, дизайнерами, інженерами-дослідниками на поліграфічних підприємствах, у видавництвах, друкарнях, науково-дослідних та проектних організаціях, що розробляють та випускають різноманітні видання та паковання, а також продукцію, яка потребує додаткового захисту від підробки (банкноти, цінні папери, дипломи, акцизні марки тощо).

 

 

 

 КАФЕДРА РЕПРОГРАФІЇ

Спеціальність 186 Видавництво та поліграфія

Освітня програма Технології друкованих і електронних видань

Форма навчання Денна

Студент опановує технології створення електронних видань; технології створення мультимедійних продуктів; дизайн видань і паковань та їх 3D-моделювання; програмні продукти верстання видань; програмно- технічні засоби мультимедійних видань; обробку аудіо- та відеоінформації із застосуванням сучасних апаратно-програмних комплексів та програмного забезпечення Autodesk 3ds Max, Adobe InDesign, Adobe After Effect, Adobe Premiere Pro, AdobePhotoshop, HTML, CSS.

Кар’єрні можливості: Випускники можуть працювати у видавництвах, медіа центрах, підприємствах, рекламних агенціях, фірмах, виконуючи обов’язки дизайнерів, менеджерів, технологів, інженерів-дослідників електронних, мультимедійних і комплексних видань, їхніх конструкційних елементів із застосуванням сучасних комп’ютерних видавничих систем.

           

 


 КАФЕДРА МАШИН ТА АГРЕГАТІВ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Освітня програма Комп'ютеризовані поліграфічні системи

Форма навчання Денна, заочна

Студенти вивчають сучасне поліграфічне обладнання, засоби проектування і дослідження поліграфічних комп’ютеризованих технічних систем, у тому числі мову програмування C++ з підтримкою об'єктно-орієнтованого, узагальненого та процедурного напрямків програмування, «КОМПАС», Autodesk Inventor, SolidWorks, AutoCAD, MathCad, MATLAB, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Кар’єрні можливості: Випускники можуть працювати на провідних підприємствах поліграфічної і пакувальної галузей, у фірмах, що займаються виготовленням, розповсюдженням і технічним обслуговуванням поліграфічних і пакувальних технологічних комплексів. Кафедра має широкі міжнародні зв’язки з провідними навчальними закладами та зарубіжними фірмами-виробниками поліграфічного устаткування, зокрема ”Heidelberger”, КВА (Німеччина), Muller Martini (Швейцарія).

     


КАФЕДРА ГРАФІКИ

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітня програма Образотворче мистецтво

Форма навчання Денна, заочна

Студенти опановують образотворче мистецтво: рисунок, композицію, живопис, офорт, літографію, техніку й технологію художніх матеріалів для створення художнього образу; засоби побудови шрифтових композицій, створення оригінал-макетів поліграфічних видань, дизайну електронних видань із застосуванням сучасного обладнання та програмного забезпечення, у тому числі Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Flash, Font Creator, FontLab Studio, Adobe InDesign.

Кар’єрні можливості: Випускники можуть займатися усіма видами образотворчого мистецтва, працювати у видавництвах, редакціях ЗМІ, дизайн-студіях, видавничих відділах підприємств, піар та рекламних агентствах тощо. Випускники працюють на посадах художнього редактора, дизайнера, головного художника, керівника видавничого відділу з художнього оформлення, викладачами в навчальних закладах.


 КАФЕДРА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Спеціальність 061 Журналістика

Освітня програма Видавнича справа та редагування

Форма навчання Денна, заочна

Студенти здобувають знання, уміння і навички, які надалі допоможуть їм організовувати власні видавництва та видавничі організації, рекламні агенції, розробляти видавничу програму; створювати оригінал-макети друкованих та електронних видань; здійснювати редакторський аналіз різних видів видань; писати та редагувати тексти до різних медіа.

Кар’єрні можливості: Випускники працюють у видавництвах, редакціях друкованих та електронних видань, редакційно-видавничих відділах підприємств, інформаційних, рекламних агентствах, на радіо й телебаченні, обіймають посади редактора, старшого редактора, головного редактора, коректора, журналіста, керівника редакційно-видавничого відділу науково-дослідної установи, навчального закладу тощо.

Спеціальність 061 Журналістика

Освітня програма Реклама та зв’язки з громадськістю

Форма навчання Денна

Студенти опановують знання, які дозволять їм займатися рекламно- інформаційною, рекламно-управлінською (менеджерською), організаційно-рекламною, маркетингово-рекламною, інформаційно-комунікативною, інформаційно-творчою, інформаційно- управлінською, експертно-комунікативною діяльністю.

Кар’єрні можливості: Випускники можуть працювати керівниками рекламних і PR-агенцій, відділів реклами та PR, менеджерами у сфері надання інформації, менеджерами з реклами та PR на телебаченні, радіо, у друкованих та інтернет-виданнях, державних і комерційних установах, медіапорталах, прес-секретарями, копірайтерами, спічрайтерами, експертами з комунікації в партіях та інших громадських організаціях.