Запрошуємо прийняти участь у роботі ІIМіжнародної науково-практичної конференції

ПАКУВАЛЬНА ІНДУСТРІЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПІДГОТОВКА КАДРІВ

  

Для участі в конференції потрібно надіслати до 1 жовтня 2016 року на електронну адресу оргкомітетуQualityUAD@gmail.com:

 1. Заявку на участь у конференції (необхідно вказати ПІБ, науковий ступінь, вчене звання; тему доповіді; e-mail та контактний телефон)
 2. Тези доповідей.

 Вимоги до оформлення тез доповідей:

 • oОбсяг тексту – до 3-х повних сторінок формату А4;
 • oШрифтове оформлення: гарнітура – Times New Roman, кегль – 12п, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см;
 • oПоля, см: ліве – 2,5; праве – 1,5; верхнє – 2,5; нижнє – 2;
 • oРисунки слід подавати у вигляді окремих файлів у форматах TIFF, JPEG, EPS, cdr;
 • oДля набору формул використовувати редактор формул MicrosoftEquation

 

Порядок розміщення матеріалу:

 1. індекс УДК (великими літерами);
 2. ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи (навчання) автора(-ів) (курсивом);
 3. назва доповіді (прописними літерами, жирним виділенням);
 4. електронна адреса автора(-ів) (курсивом);
 5. текст доповіді;
 6. писок використаних літературних джерел.

Мови конференції: українська, англійська, німецька, польська, російська.

Всі матеріали надіслати на електронну адресу: QualityUAD@gmail.com

 

Організаційний внесок за участь у конференції становить –  150 грн.

 

Вказані внески необхідно перерахувати в гривнях на:

рахунок  2600101045568 (код ЄДРПОУ 26453265)

Банк: Центральна філія ПАТ «Кредобанк» у м. Львові МФО: 325365

Одержувач платежу – Благодійний фонд сприяння розвитку УАД «Українське друкарство»

Призначення платежу – на проведення конференції