Протягом 2009-2014 рр. видавничо-поліграфічний інститут (ВПІ) виконав10держбюджетних та 33 госпдоговірних науково-дослідних тем. За звітний період науковою діяльністю у рамках виконання держбюджетних та госпдоговірних тем займалося близько172 співробітників, з них25докторів наук та31 кандидат наук. До виконання робіт залучалися аспіранти, магістри та студенти, отримано98патенти та 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права, опубліковано28 монографія, захищено4докторські та25  кандидатських дисертацій.

Упродовж останніх років науково-дослідна робота на ВПІ проводилась у рамках держбюджетної тематики (замовлення МОН України, Державного агентства з питань науки, інновацій і інформатизації та Фонду фундаментальних досліджень ) та за госпдоговірною тематикою (замовлення зацікавлених підприємств України).

 

ДЕРЖБЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА ВИКОНУВАЛАСЯ ЗА НАСТУПНИМИ ТЕМАМИ:

 • «Розроблення еко-ефективної та ресурсозберігаючої технології одержання та фінішної обробки зносостійких деталей поліграфічних машин на основі відходів силумінів» (2014р., кафедра ТПВ та репрографії, керівник доктор технічних наук, професор П.О. Киричок);

 • «Технологія виготовлення та прецизійна обробка нових підшипникових матеріалів підвищеної зносостійкості на основі відходів легованих сталей» (2012 - 2013 рр., кафедра ТПВ та репрографії, керівник доктор технічних наук, професор П.О. Киричок);

 • «Друковані люмінесцентні, електро- і магнітоактивні матеріали на основі багатокомпонентних полімерних нанокомпозитів» (2013р., кафедра ТПВ, керівник доктор хімічних наук, професорВ.П.Шерстюк);

 • «Розробка композиційного складу друкарської фарби та дослідження технології репродукування повноколірних зображень на невсотувальних поверхнях» (2011 - 2012 рр., кафедра репрографії, керівник доктор технічних наук, професорО. М. Величко);

 • «Ресурсозберігаюча технологія синтезу та фінішна обробка композиційних високотемпературних підшипникових матеріалів на основі відходів інструментального виробництва» (2010 - 2011 рр., кафедра ТПВ та репрографії, керівник доктор технічних наук, професор П. О. Киричок);

 • «Біфункціональні нанокомпозити в мікро- і наноконтактах для друкарських і пакувальних технологій»(2009 - 2010 рр., кафедра ТПВ, керівник доктор хімічних наук, професорВ.П.Шерстюк);

 • «Розробка і дослідження гібридних фарб для нормалізації кольоровідтворення у технологічних процесах опорядження книжково-журнальної і пакувальної продукції»(2009 - 2010 рр., кафедра репрографії, керівник доктор технічних наук, професорО. М. Величко);

 • «Від минулого до майбутнього друкарства та паковань – нанокомпозити для нанофотоніки, друкарства та паковань»(2009 - 2010 рр., кафедра ТПВв партнерстві з Китаєм, керівник доктор хімічних наук, професорВ.П.Шерстюк);

 • «Розробка та дослідження композиційного складу УФ-лаку для оптимізації технологічного процесу лакування друкованої продукції по сирому» (2007 - 2008 рр., кафедра репрографії, керівник доктор технічних наук, професорО. М. Величко);

 • «Розробка технології отримання і обробки композиційних підшипникових матеріалів для важких умов експлуатації» (2007 - 2008 р.р., кафедра ТПВ та репрографії, керівник доктор технічних наук, професор П. О. Киричок).

 

За госпдоговірною тематикою виконувались наступні роботи:

 • "Металографічний аналіз та технічна діагностика деталей тертя друкарських машин (2014 р., кафедра репрографії, керівник доктор технічних наук, професорРоїк Т.А.), замовник –ЗАО НПО «Аерокосмоекологія України» м. Харків;

 • «Послуги з дослідження впливу геометричних параметрів друкарських елементів інтагліоформ на друкарсько-технічні властивості відбитків» (2014 р., кафедра ТПВ, керівник доктор технічних наук, доцентТ.Ю.Киричок),замовник -Банкнотного монетний двір НБУ м. Київ;

 • "Розробка і випробування модуля повздовжнього фальцування продукції для використання його у друкарській машині "(2014 р., кафедра МАПВ, керівник кандидат технічних наук, доцентШостачук Ю.О.), замовник –ФОП Сочінський Микола Миколайович м. Київ;

 • «Дослідження впливу аркушепровідної системи та офсетних полотен на якість друкування»(2012 - 2013 рр., кафедра ТПВ, керівник доктор технічних наук, професорП.О.Киричок), замовник -ТОВ «ЯНА-ІН» м. Київ;

 • «Дослідження та розробка засобів автоматизації процесів папероживильної системи в офсетних листових друкарських машинах»(2013 р., кафедра репрографії, керівник доктор технічних наук, професор В. Ф. Морфлюк), замовник -ФОП Волков СП м. Херсон;

 • «Дослідження фізико-механічних властивостей та структури зносостійких деталей друкарських машин методами неруйнівного контролю та технічної діагностики» (2013-2014 рр., кафедра репрографії, керівник доктор технічних наук, професорРоїк Т.А.), замовник –ЗАО НПО «Аерокосмоекологія України» м. Харків;

 • «Дослідження ринку гофрованого картону. Визначення фізико-механічних властивостей сучасних видів гофрованого картону»(2013 р., кафедра МАПВ, керівник кандидат технічних наук, доцентЮ.А.Шостачук), замовник -ТОВ «СТ- друк» м. Київ;

 • «Дослідження впливу фарб інтагліодруку, їх композиційного складу на експлуатаційні властивості банкнотних відбитків»(2013 р., кафедра ТПВ, керівник кандидат технічних наук, доцентТ.Ю.Киричок),замовник -Банкнотного монетний двір НБУ м. Київ;

 • «Розробка програмного продукту для автоматизованого розрахунку жорсткості друкарського апарату флексографічних аркушевих машин»(2013–2014 рр., кафедра МАПВ, керівник кандидат технічних наук, доцентЮ.П.Мамонов), замовник -ТОВ «Такі справи» м. Київ;

 • «Українська книга». Електронні видання»”(2012 р., кафедра ТПВ, керівник кандидат технічних наук, доцентТ.Ю.Киричок)замовник -Державний комітет телебачення та радіомовлення України, м. Київ;

 • «Українська книга». Український тлумачний словник»(2012 р.,кафедра ТПВ, керівник доктор технічних наук, професорП.О.Киричок), замовник -Державний комітет телебачення та радіомовлення України, м. Київ;

 • «Українська книга». «Короткий словник загальних наук та соціокомунікативних термінів»(2012 р., кафедра ТПВ та Р та ВС,укладачідоктор технічних наук, професорП.О.Киричок,доктор наукіз соціальних комунікацій, професорО.В.Тріщук,кандидатфілологічнихнаук, доцентН.М.Фіголь), замовник -Державний комітет телебачення та радіомовлення України, м. Київ;

 • «Українська книга». Український тлумачний словник електронних видань»(2012 р., кафедра ТПВ, керівник кандидат технічних наук, доцентТ.Ю.Киричок),замовник -Державний комітет телебачення та радіомовлення України, м. Київ;

 • «Дослідження факторів, які впливають на зносостійкість банкнот, виготовлених на двошаровому папері»(2012 р., кафедра ТПВ, керівник кандидат технічних наук, доцентТ.Ю.Киричок),замовник –Банкнотно-монетний двір НБУ м. Київ;

 • «Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи»(2011 р., кафедра ТПВ, керівник доктор технічних наук, професорП.О. Киричок), замовник -Державний комітет телебачення та радіомовлення України, м. Київ;

 • «Упорядкування технічної нормативної термінології поліграфічного виробництва»(2011 р., кафедра МАПВ, керівник кандидат технічних наук, доцентЮ.О.Шостачук),замовник -німецька фірма «Heidelberg»;

 • «Електронні видання»(2011 р., кафедра ТПВ, керівник кандидат технічних наук, доцентТ.Ю.Киричок),замовник -Державний комітет телебачення та радіомовлення України, м. Київ;

 • «Дослідження факторів, що призводять до підвищеного зношування деталей та механізмів»(2011 р., кафедра ТПВ, керівник доктор технічних наук, професорП.О.Киричок), замовник -ТОВ «ЯНА-ІН» м. Київ;

 • «Дослідження впливу структури, фізико-механічних і колірних характеристик нового двошарового банкнотного паперу на друкарсько-технічні властивості та якість банкнотних відбитків»(2011 р., кафедра ТПВ, керівник кандидат технічних наук, доцентТ.Ю.Киричок),замовник –Банкнотно-монетний двір НБУ м. Київ.

 

ВПІ НТУУ "КПІ" проводить співробітництво:

 • науково-технічне співробітництво зБанкнотно монетний двором НБУ,з державним видавництвом «Преса України» (Київ), підприємством «Київполіграфмаш», ВАТ «Книга» (Київ), ТОВ «Десса» (Одеса), ТОВ «Графічні системи» (Львів), ПАТ «Київська правда», ТОВ «Академвидав», ПК «Україна», ЗАТ «Холдингова компанія Бліц-Інформ», ПАТ «Віпол», ТДВ «Поліграфіст», ТОВ «Смолоскип», ТОВ «Кондор Видавництво»;

 • науково-практична діяльність налагоджена з Українською асоціацією видавців і книго розповсюджувачів, з Книжковою палатою України, Національною парламентською бібліотекою України, Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського, Національним форумом видавців;

  • наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України (Інститутом проблем матеріалознавства ім. Францевича АН України; Інститутом мовознавства ім. О. Потебні; Національною академією образотворчого мистецтва та архітектури; Українським науково-дослідним інститутом поліграфічної промисловості ім. Т.Шевченка; Національною академією управління та Міжрегіональною академією управління персоналом);

 • по експертній діяльності є провідним з проведення експертизи імпортованого устаткування по замовленні Міністерства економіки України ( за 2014 підготовлено і передано до Міністерства «Експертні заключення» для 4 підприємств України);

 • науково-освітнє міжнародне співробітництво в рамках договорів про співробітництво з Бергським Університетом м. Вуперталь (Німеччина) – провідною установою у сфері поліграфічних і медійних технологій. У рамках домовленостей про співробітництво з Штутгартською вищою школою проводяться навчально-наукові дослідження за участю бакалаврів нашого інституту, з міжнародними поліграфічними фірмами “Heidelberg” (Німеччина) – представник в Україні фірма „Гейдельберг-друкмашинен – Україна” та KBA (Німеччина) – представник в Україні фірма „УПГ”.