Протягом 2009-2014 рр. видавничо-поліграфічний інститут (ВПІ) виконав 10 держбюджетних та  33 госпдоговірних науково-дослідних тем. За звітний період науковою діяльністю у рамках виконання держбюджетних та госпдоговірних тем займалося близько 172 співробітників, з них 25 докторів наук та 31 кандидат наук. До виконання робіт залучалися аспіранти, магістри та студенти, отримано 98 патенти та 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права, опубліковано 28 монографія, захищено 4 докторські та 25  кандидатських дисертацій.

Упродовж останніх років науково-дослідна робота на ВПІ проводилась у рамках держбюджетної тематики (замовлення МОН України, Державного агентства з питань науки, інновацій і інформатизації та Фонду фундаментальних досліджень ) та за госпдоговірною тематикою (замовлення зацікавлених підприємств України).

 

ДЕРЖБЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА ВИКОНУВАЛАСЯ ЗА НАСТУПНИМИ ТЕМАМИ:

 • «Розроблення еко-ефективної та ресурсозберігаючої технології одержання та фінішної обробки зносостійких деталей поліграфічних машин на основі відходів силумінів» (2014р., кафедра ТПВ та репрографії, керівник доктор технічних наук, професор П.О. Киричок);

 • «Технологія виготовлення та прецизійна обробка нових підшипникових матеріалів підвищеної зносостійкості на основі відходів легованих сталей» (2012 - 2013 рр., кафедра ТПВ та репрографії, керівник доктор технічних наук, професор П.О. Киричок);

 • «Друковані люмінесцентні, електро- і магнітоактивні матеріали на основі багатокомпонентних полімерних нанокомпозитів» (2013р., кафедра ТПВ, керівник доктор хімічних наук, професор В.П.Шерстюк);

 • «Розробка композиційного складу друкарської фарби та дослідження технології репродукування повноколірних зображень на невсотувальних поверхнях» (2011 - 2012 рр., кафедра репрографії, керівник доктор технічних наук, професор О. М. Величко);

 • «Ресурсозберігаюча технологія синтезу та фінішна обробка композиційних високотемпературних підшипникових матеріалів на основі відходів інструментального виробництва» (2010 - 2011 рр., кафедра ТПВ та репрографії, керівник доктор технічних наук, професор П. О. Киричок);

 • «Біфункціональні нанокомпозити в мікро- і наноконтактах для друкарських і пакувальних технологій»(2009 - 2010 рр., кафедра ТПВ, керівник доктор хімічних наук, професор В.П.Шерстюк);

 • «Розробка і дослідження гібридних фарб для нормалізації кольоровідтворення у технологічних процесах опорядження книжково-журнальної і пакувальної продукції» (2009 - 2010 рр., кафедра репрографії, керівник доктор технічних наук, професор О. М. Величко);

 • «Від минулого до майбутнього друкарства та паковань – нанокомпозити для нанофотоніки, друкарства та паковань» (2009 - 2010 рр., кафедра ТПВ в партнерстві з Китаєм, керівник доктор хімічних наук, професорВ.П.Шерстюк);

 • «Розробка та дослідження композиційного складу УФ-лаку для оптимізації технологічного процесу лакування друкованої продукції по сирому» (2007 - 2008 рр., кафедра репрографії, керівник доктор технічних наук, професор О. М. Величко);

 • «Розробка технології отримання і обробки композиційних підшипникових матеріалів для важких умов експлуатації» (2007 - 2008 р.р., кафедра ТПВ та репрографії, керівник доктор технічних наук, професор П. О. Киричок).

 

За госпдоговірною тематикою виконувались наступні роботи:

 • "Металографічний аналіз та технічна діагностика деталей тертя друкарських машин (2014 р., кафедра репрографії, керівник доктор технічних наук, професор Роїк Т.А.), замовник – ЗАО НПО «Аерокосмоекологія України» м. Харків;

 • «Послуги з дослідження впливу геометричних параметрів друкарських елементів інтагліоформ на друкарсько-технічні властивості відбитків» (2014 р., кафедра ТПВ, керівник доктор технічних наук, доцент Т.Ю.Киричок),замовник - Банкнотного монетний двір НБУ м. Київ;

 • "Розробка і випробування модуля повздовжнього фальцування продукції для використання його у друкарській машині "(2014 р., кафедра МАПВ, керівник кандидат технічних наук, доцент Шостачук Ю.О.), замовник – ФОП Сочінський Микола Миколайович м. Київ;

 • «Дослідження впливу аркушепровідної системи та офсетних полотен на якість друкування» (2012 - 2013 рр., кафедра ТПВ, керівник доктор технічних наук, професор П.О.Киричок), замовник - ТОВ «ЯНА-ІН» м. Київ;

 • «Дослідження та розробка засобів автоматизації процесів папероживильної системи в офсетних листових друкарських машинах» (2013 р., кафедра репрографії, керівник доктор технічних наук, професор В. Ф. Морфлюк), замовник - ФОП Волков СП м. Херсон;

 • «Дослідження фізико-механічних властивостей та структури зносостійких деталей друкарських машин методами неруйнівного контролю та технічної діагностики» (2013-2014 рр., кафедра репрографії, керівник доктор технічних наук, професор Роїк Т.А.), замовник – ЗАО НПО «Аерокосмоекологія України» м. Харків;

 • «Дослідження ринку гофрованого картону. Визначення фізико-механічних властивостей сучасних видів гофрованого картону» (2013 р., кафедра МАПВ, керівник кандидат технічних наук, доцент Ю.А.Шостачук), замовник - ТОВ «СТ- друк» м. Київ;

 • «Дослідження впливу фарб інтагліодруку, їх композиційного складу на експлуатаційні властивості банкнотних відбитків» (2013 р., кафедра ТПВ, керівник кандидат технічних наук, доцент Т.Ю.Киричок),замовник - Банкнотного монетний двір НБУ м. Київ;

 • «Розробка програмного продукту для автоматизованого розрахунку жорсткості друкарського апарату флексографічних аркушевих машин» (2013–2014 рр., кафедра МАПВ, керівник кандидат технічних наук, доцентЮ.П.Мамонов), замовник - ТОВ «Такі справи» м. Київ;

 • «Українська книга». Електронні видання»” (2012 р., кафедра ТПВ, керівник кандидат технічних наук, доцент Т.Ю.Киричок) замовник - Державний комітет телебачення та радіомовлення України, м. Київ;

 • «Українська книга». Український тлумачний словник» (2012 р.,кафедра ТПВ, керівник доктор технічних наук, професор П.О.Киричок), замовник - Державний комітет телебачення та радіомовлення України, м. Київ;

 • «Українська книга». «Короткий словник загальних наук та соціокомунікативних термінів» (2012 р., кафедра ТПВ та Р та ВС, укладачі доктор технічних наук, професор П.О.Киричок, доктор наук із соціальних комунікацій, професор О.В.Тріщук, кандидат філологічних наук, доцент Н.М.Фіголь), замовник -Державний комітет телебачення та радіомовлення України, м. Київ;

 • «Українська книга». Український тлумачний словник електронних видань» (2012 р., кафедра ТПВ, керівник кандидат технічних наук, доцент Т.Ю.Киричок), замовник - Державний комітет телебачення та радіомовлення України, м. Київ;

 • «Дослідження факторів, які впливають на зносостійкість банкнот, виготовлених на двошаровому папері»(2012 р., кафедра ТПВ, керівник кандидат технічних наук, доцент Т.Ю.Киричок), замовник – Банкнотно-монетний двір НБУ м. Київ;

 • «Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи» (2011 р., кафедра ТПВ, керівник доктор технічних наук, професор П.О. Киричок), замовник - Державний комітет телебачення та радіомовлення України, м. Київ;

 • «Упорядкування технічної нормативної термінології поліграфічного виробництва»(2011 р., кафедра МАПВ, керівник кандидат технічних наук, доцент Ю.О.Шостачук), замовник - німецька фірма «Heidelberg»;

 • «Електронні видання» (2011 р., кафедра ТПВ, керівник кандидат технічних наук, доцент Т.Ю.Киричок),замовник - Державний комітет телебачення та радіомовлення України, м. Київ;

 • «Дослідження факторів, що призводять до підвищеного зношування деталей та механізмів» (2011 р., кафедра ТПВ, керівник доктор технічних наук, професор П.О.Киричок), замовник - ТОВ «ЯНА-ІН» м. Київ;

 • «Дослідження впливу структури, фізико-механічних і колірних характеристик нового двошарового банкнотного паперу на друкарсько-технічні властивості та якість банкнотних відбитків» (2011 р., кафедра ТПВ, керівник кандидат технічних наук, доцент Т.Ю.Киричок), замовник – Банкнотно-монетний двір НБУ м. Київ.

 

ВПІ НТУУ "КПІ" проводить співробітництво:

 • науково-технічне співробітництво з Банкнотно монетний двором НБУ, з державним видавництвом «Преса України» (Київ), підприємством «Київполіграфмаш», ВАТ «Книга» (Київ), ТОВ «Десса» (Одеса), ТОВ «Графічні системи» (Львів), ПАТ «Київська правда», ТОВ «Академвидав», ПК «Україна», ЗАТ «Холдингова компанія Бліц-Інформ», ПАТ «Віпол», ТДВ «Поліграфіст», ТОВ «Смолоскип», ТОВ «Кондор Видавництво»;

 • науково-практична діяльність налагоджена з Українською асоціацією видавців і книго розповсюджувачів, з Книжковою палатою України, Національною парламентською бібліотекою України, Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського, Національним форумом видавців;

  • наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України (Інститутом проблем матеріалознавства ім. Францевича АН України; Інститутом мовознавства ім. О. Потебні; Національною академією образотворчого мистецтва та архітектури; Українським науково-дослідним інститутом поліграфічної промисловості ім. Т.Шевченка; Національною академією управління та Міжрегіональною академією управління персоналом);

 • по експертній діяльності є провідним з проведення експертизи імпортованого устаткування по замовленні Міністерства економіки України ( за 2014 підготовлено і передано до Міністерства «Експертні заключення» для 4 підприємств України);

 • науково-освітнє міжнародне співробітництво в рамках договорів про співробітництво з Бергським Університетом м. Вуперталь (Німеччина) – провідною установою у сфері поліграфічних і медійних технологій, Державним університетом друку (Москва, Росія). У рамках домовленостей про співробітництво з Штутгартською вищою школою проводяться навчально-наукові дослідження за участю бакалаврів нашого інституту, з міжнародними поліграфічними фірмами “Heidelberg” (Німеччина) – представник в Україні фірма„Гейдельберг-друкмашинен – Україна” та KBA (Німеччина) – представник в Україні фірма „УПГ”.