Відповідно до поданої заяви до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про проведення акредитації освітньої програми “Технології друкованих і електронних видань” її представниками було поінформовано гаранта освітньої програми, що візит експертної групи відбудеться у період із 18.03.2020 р. по 03.04.2020 р.

Програма дистанційної експертизи освітньої програми “Технології друкованих і електронних видань”  (13.04.2020-15.04.2020).

Відомості про самооцінювання освітньої програми "Технології друкованих і електронних видань" рівня освіти "Бакалавр" спеціальності 186 Видавництво та поліграфія