«ПОЛІГРАФІЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА WEB-ТЕХНОЛОГІЇ»

«PRINT, MULTIMEDIA & WEB» PMW–2020

________________________________________________________

Запрошуємо прийняти участь у роботі V Міжнародної науково-технічної конференції:

ПОЛІГРАФІЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА WEB-ТЕХНОЛОГІЇ

Для участі в конференції потрібно надіслати до 30 жовтня 2020 року (термін продовжено) на електронну адресу оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.:

заявку на участь у конференції;

— тези доповідей.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Тези доповіді обсягом 3 повні сторінки формату А5 можуть бути підготовлені українською або англійською мовами.

Текст слід набрати в редакторі MS Word у книжковій орієнтації. Поля сторінки: зверху, знизу, зліва – 2 см; справа – 1,5 см. Абзацний відступ – 0,75. Міжрядковий інтервал –одинарний. Шрифт – Times New Roman, 11 пт.

Рисунки виконуються в графічних редакторах і розміщуються по тексту; нумеруються за необхідності, наприклад, «Рис. 1. Назва» (шрифт – 9 пт, курсив). Якість малюнків повинна забезпечувати читання й тиражування.

Таблиці нумеруються, наприклад «Таблиця 1» (шрифт – 9 пт), наступний рядок – назва таблиці з прописної букви. Шрифт всередині таблиці – 9 пт.

— Формули – шрифт Times New Roman, звичайний символ – 12 пт, великий індекс – 6 пт, малий індекс – 4 пт. Формули набираються в редакторі формул MS Equation. Формула розміщується по центру рядка, номер формули (у круглих дужках, 11 пт) – по правому краю сторінки, відбиваються від тексту порожніми рядками 6 пт.

Порядок розміщення матеріалів:

1) Назва доповіді – прописні букви, шрифт напівжирний, 11 пт, вирівнювання по центру, без переносів. Після назви пропуск одного рядка – 6 пт.

2) Автори доповіді – прізвище, ініціали (напівжирний, курсив), посада, організація (шрифт звичайний, курсив), вирівнювання по центру. Для студентів і аспірантів вказується навчальний заклад, науковий керівник. Після авторів пропуск одного рядка – 11 пт.

3) Текст тез доповіді – шрифт звичайний, вирівнювання по ширині.

4) Список літератури – шрифт звичайний, 9 пт, вирівнювання по ширині. Оформлюється за вимогами стандартів, повинен містити не більше 5 найменувань, розміщення одразу після тексту доповіді. Пропуск перед списком літератури – 11 пт.

Участь та публікація тез в електронному збірнику конференції безкоштовна.

Порядок проведення конференції буде оголошено пізніше (у звичному режимі, заочно, або засобами відео зв’язку). Перед початком конференції буде видано електронний збірник матеріалів конференції. Найкращі доповіді можуть бути рекомендовані до опублікування у збірниках наукових праць «Технологія і техніка друкарства» (http://ttdruk.vpi.kpi.ua) та «Обрії друкарства» (http://horizons.vpi.kpi.ua), які входять переліку фахових видань категорії Б.

Інформаційний буклет

Програма конференції

Збірник тез доповідей конференції: 2020р., 2021р.