1 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1.

Вища математика 1: Лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення

5,5

2.

Фізика 1: Механіка і молекулярна фізика

5

3.

Інженерна графіка

3

4.

Фізико-хімічні основи поліграфії 1: Неорганічна та органічна хімія

4

5.

Інформатизація видавничо-поліграфічного виробництва-1: Алгоритмічні мови та програмування

4,5

6.

Вступ до спеціальності

4,5

7.

Україномовні Н/Д (Засади усного професійного мовлення (риторика))

2

8.

Іноземна мова-1: Вступ до загально-технічної іноземної мови

1,5

9.

Фізичне виховання або основи здорового   способу життя - 1

1

 

Всього:

31,0

 

2 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1.

Вища математика 2: Функції багатьох змінних. Інтегральне числення. Диференціальні рівняння.

5

2.

Фізика 2: Електрика і магнетизм. Оптика.

3

3.

Прикладна комп'ютерна графіка

4

4.

Фізико-хімічні основи поліграфії 2: Основи фізико-хімічних перетворень у виробничих процесах

4,5

5.

Теоретична і прикладна механіка

3

6.

Основи електротехніки і електроніки

3

7

Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва-1:

Загальне матеріалознавство

4

8.

Історія науки і техніки

2

9.

Іноземна мова-1: Вступ до загально-технічної іноземної мови

1,5

10.

Фізичне виховання або основи здорового   способу життя - 2

1,5

 

Всього:

31,5

                                                     

3 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 1.  

Вища математика 3: Теорія поля. Числові ряди

3

 1.  

Теорія кольору

3,5

 1.  

Технології опрацювання інформації 1: Обробка текстової інформації

5

 1.  

Стратегія охорони навколишнього середовища

2

 1.  

Іноземна мова загально-технічного спрямування

1,5

 1.  

Технологія поліграфічного виробництва 1: Формні процеси

4

 1.  

Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва 2: Видавничо-поліграфічні матеріали

4,5

 

 1.  

Інформаційні технології

4

 1.  

Медійна інженерія 1: Основи медіатехнологій

2,5

 1.  

Фізичне виховання або основи здорового способу життя

1

 

Всього:

31

 

4 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 1.  

Вища математика 4: Функціональні ряди. Елементи теорії ймовірностей

3

 1.  

Конструювання поліграфічної продукції 1: Конструювання і типографіка видань

4

 1.  

Технології обробки інформації 2: Обробка графічної інформації

6

 1.  

Технології обробки інформації 2: Обробка графічної інформації (курсова робота)

1

 1.  

Основи теорії пізнання

2

 1.  

Соціальна психологія

2

 1.  

Іноземна мова загально-технічного спрямування

1,5

 1.  

Технологія поліграфічного виробництва 2: Друкарські процеси

4

 1.  

Цифрові медіатехнології 1: Технічні та програмні засоби обробки інформації

5,5

10

Фізичне виховання або основи здорового способу життя

1,5

 

Всього:

30,5

 

5 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 1.  

Інформатизація видавничо-поліграфічних виробництв 2: Формування баз даних галузі

2

 1.  

Обладнання видавництв і поліграфії

4

 1.  

Іноземна мова професійного спрямування

1,5

 1.  

Технології поліграфічного виробництва 3: Брошурувально-палітурні процеси

6,5

 1.  

Технології поліграфічного виробництва 4: Технології оздоблення поліграфічної продукції

5,5

 1.  

Конструювання поліграфічної продукції 2: Конструювання паковань

4

 1.  

Цифрові медіатехнології 2: Комп'ютерна верстка

5

 1.  

Технології поліграфічного виробництва 3: Брошурувально-палітурні процеси (курсова робота

1

 

Всього:

29,5

 

6 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 1.  

Управління якістю у поліграфії

4

 1.  

Охорона праці та цивільний захист

4

 1.  

Право в галузі реклами та PR

2

 1.  

Іноземна мова професійного спрямування

1

 1.  

Технології поліграфічного виробництва 5: Технології виготовлення паковань і тари

2

 1.  

Технології електронних видань 1: Верстка мережевих видань

5

 1.  

Цифрові медіатехнології 3: Процеси і технології цифрового друку

4

 1.  

Основи дизайну

6

 1.  

Основи дизайну (курсова робота)

1

 1.  

Технології поліграфічного виробництва 6: Технології газетно-журнального виробництва

2

 

Всього:

31

7 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 1.  

Економіка організації і планування виробництва

4

 1.  

Іноземна мова професійного спрямування

1,5

 1.  

Технології електронних видань

5,5

 1.  

Технологічні процеси механічної обробки деталей поліграфічного обладнання

4,5

 1.  

Основи реклами та PR

3

 1.  

Пректування видавничо-поліграфічного виробництва 1: Проектування технологічних процесів

4

 1.  

Медійна інженерія 2

3

 1.  

Зберігання, реставрація поліграфічної продукції

2,5

 1.  

Пректування видавничо-поліграфічного виробництва 1: Проектування технологічних процесів (курсова робота)

1

 

Всього:

29

 

8 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 1.  

Переддипломна практика

6,5

 1.  

Виконання атестаційної роботи

6

 1.  

Пректування видавничо-поліграфічного виробництва 2: Проектування виробничих   процесів

4

 1.  

Зберігання та реставрація поліграфічної продукції

1,5

 1.  

Медійна інженерія 3

1,5

 1.  

Методи і засоби контролю поліграфічної продукції

3

 1.  

Ергономіка у поліграфії

4

 

                                                           Всього:

26,5