1 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1

Патентознавство та інтелектуальна власність

3

2

Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва-1: Пректування інфраструктури виробництва

5

3

Навчальна дисципліна з менеджменту (Менеджмент стартап-проектів)

3

4

Практикум з іншомовного наукового спілкування-1

1,5

5

Наукова робота за темою магістерської дисертації-1: Основи наукових досліджень

2

6

Технології переробки і утилізації виробів-1: Пакувальне виробництво

4

7

Програмно-технічні засоби мультимедійних видань-1: Проектування програмно-технічних комплексів мультимедійних видань

3

8

Технологічне забезпечення медіавиробництва-1: Аудіовізуальне опрацювання та кросплатформенні медіа

6,5

9

Створення базових моделей видавничо-поліграфічних комплексів

2

 

Цивільний захист*

1

 

Всього:

30

* Позакредитний модуль

 

2 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1

Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва-2: Упровадження проектів

3,5

2

Наукова робота за темою магістерської роботи-2: Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

3

 

Н/Д з проблем сталого розвитку

2

3

Практикум з іншомовного наукового спілкування-2

1,5

4

Технології переробки і утилізації виробів-2: Переробка і утилізація виробів

3

5

Програмно-технічні засоби мультимедійних видань-2: Кросмедійні технології

4

6

Моделювання виробничих процесів

3,5

7

Засоби створення мультимедійних видань-1: Електронні медіа

3

8

Технологічне забезпечення медіавиробництва-2: Поелементне перетворення тонового зображення

3,5

9

Технології створення веб-систем -1

3

 

Всього:

30

 

3 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 

Н/Д з фундаментальної підготовки №1 (Математичні методи оптимізації)

4

1

Н/Д з фундаментальної підготовки №2 (Математичне моделювання систем і процесів)

4

2

Практикум з іншомовного наукового спілкування-3

1,5

3

Н/Д з педагогіки (Педагогіка вищої школи)

2

4

Автоматизація видавничо-поліграфічних виробництв

4

5

Засоби створення мультимедійних видань-2: (Програмні комплекси мультимедійних видань. Системи створення навчальних дистанційних курсів)

6

6

Технології створення веб-систем -2

6

 

Наукова робота за темою магістерської роботи-2: Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

2,5

 

Всього:

30

 

4 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1

Науково-дослідна практика

9

2

Виконання магістерської дисертації

21

 

Всього:

30