1 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1

Патентознавство та інтелектуальна власність

3

2

Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва-1: Проектування інфраструктури виробництва

5

3

Створення базових моделей видавничо-поліграфічних комплексів

2

4

Прийняття проектних рішень

3

5

Практикум з іншомовного професійного спілкування-1

1,5

6

Наукова робота за темою магістерської дисертації - 1. Основи наукових досліджень.

2

8

Програмно-технічні засоби мультимедійних видань-1: Проектування програмно-технічних комплексів мультимедійних видань

3

9

Технологічне забезпечення медіавиробництва-1: Аудіовізуальне опрацювання та кросплатформені медіа

6,5

10.

Технології переробки і утилізації виробів-1: Пакувальне виробництво

4

 

Всього:

30

 

2 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1

Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва-2: Управадження проектів

3,5

2

Сталий інноваційний розвиток

2

3

Наукова робота за темою магістерської дисертації – 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

2

4

Практикум з іншомовного професійного спілкування-2

1,5

5

Технології переробки і утилізації виробів-2: Переробка і утилізація виробів

3

6

Програмно-технічні засоби мультимедійних видань-2: Кросмедійні технології

4

7

Моделювання виробничих процесів

3,5

8

Технологічне забезпечення медіавиробництва-2: Поелементне перетворення тонового зображення

3,5

9

Інтерактивні медіатехнології

2

10

Проектування медіаконтенту

2

11

Ергономіка медіавиробництва

3

 

Всього:

30

 

3 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1.

Переддипломна практика

14

2.

Робота над магістерською дисертацією

16

 

Всього:

30