1 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1.

Вища математика 1: Лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення

 

6

2.

Фізика 1: Механіка і молекулярна фізика

 

6

3.

Фізико-хімічні основи поліграфії 1: Неорганічна та органічна хімія

 

4

4.

Вступ до спеціальності

 

4,5

5.

Технологія поліграфічного виробництва 1: Формні процеси

 

8

6.

Інформаційні технології

 

4

 

Всього:

32,5

 

2 семестр

 

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 1.  

Вища математика 2: Функції багатьох змінних. Інтегральне числення. Диференціальні рівняння.

 

6

 1.  

Фізика 2: Електрика і магнетизм. Оптика.

 

2

 1.  

Прикладна комп'ютерна графіка

 

4

 1.  

Фізико-хімічні основи поліграфії 2: Основи фізико-хімічних перетворень у виробничих процесах

 

4,5

 1.  

Теоретична і прикладна механіка

 

3

 1.  

Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва-1:

Загальне матеріалознавство

 

6,5

 1.  

Технологія поліграфічного виробництва 2: Друкарські процеси

 

6,5

 

Всього:

32,5

                                            

3 семестр

 

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 1.  

Вища математика 3: Теорія поля. Числові ряди

3,5

 1.  

Теорія кольору

3,5

 1.  

Технології опрацювання інформації 1: Обробка текстової інформації

7

 1.  

Іноземна мова професійного спрямування

1,5

 1.  

Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва 2: Видавничо-поліграфічні матеріали

2

 

 1.  

Технології поліграфічного виробництва 3: Брошурувально-палітурні процеси

4

 1.  

Технології поліграфічного виробництва 4: Технології оздоблення поліграфічної продукції

2

 1.  

Технології поліграфічного виробництва 3: Брошурувально-палітурні процеси (курсова робота

1

 1.  

Цифрові медіатехнології 1: Технічні та програмні засоби обробки інформації

           8

 

Всього:

32,5

 

4 семестр

 

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 1.  

Вища математика 4: Функціональні ряди. Елементи теорії ймовірностей

1

 1.  

Конструювання поліграфічної продукції 1: Конструювання і типографіка видань

6

 1.  

Технології обробки інформації 2: Обробка графічної інформації

4

 1.  

Технології обробки інформації 2: Обробка графічної інформації (курсова робота)

1

 1.  

Соціальна психологія

2

 1.  

Іноземна мова професійного спрямування

1,5

 1.  

Технології поліграфічного виробництва 5: Технології виготовлення паковань і тари

1,5

 1.  

Технології поліграфічного виробництва 6: Технології газетно-журнального виробництва

2

 1.  

Технології електронних видань 1: Верстка мережевих видань

8

 1.  

Цифрові медіатехнології 2: Комп'ютерна верстка

1,5

 1.  

Медійна інженерія 1: Основи медіатехнологій

3,5

 

Всього:

33

                                                                

5 семестр

 

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 1. 1.

Обладнання видавництв і поліграфії

4

 1. 2.

Іноземна мова професійного спрямування

1

 1. 3.

Конструювання поліграфічної продукції 2: Конструювання паковань

2

 1. 4.

Пректування видавничо-поліграфічного виробництва 1: Проектування технологічних процесів

6

 1. 5.

Пректування видавничо-поліграфічного виробництва 1: Проектування технологічних процесів (курсова робота)

1

 1. 6.

Технології електронних видань 2: Інтерактивні мережеві видання

2,5

 1. 7.

Цифрові медіатехнології 3: Процеси і технології цифрового друку

         4

 1. 8.

Медійна інженерія 2

2

 1. 9.

Зберігання, реставрація поліграфічної продукції

2,5

 1. 10.

Технологічні процеси механічної обробки деталей поліграфічного обладнання

4,5

 1. 11.

Основи реклами та PR

3

 

Всього:

32,5

 

6 семестр

 

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 1.  

Управління якістю у поліграфії

4

 1.  

Основи дизайну

6

 1.  

Основи дизайну (курсова робота)

1

 1.  

Переддипломна практика

6,5

 1.  

Виконання атестаційної роботи

6

 1.  

Пректування видавничо-поліграфічного виробництва 2: Проектування виробничих   процесів

2

 1.  

Медійна інженерія 3

1,5

 1.  

Зберігання та реставрація поліграфічної продукції

1,5

 1.  

Методи і засоби контролю поліграфічної продукції

3

 1.  

Ергономіка у поліграфії

4

 

Всього:

35,5

                                            

Перезараховані дисципліни

 

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 1.  

Економіка організації і планування виробництва

4

 1.  

Іноземна мова

6

 1.  

Право в галузі реклами та PR

2

 1.  

Інженерна графіка*

3

 1.  

Інформатизація видавничо-поліграфічного виробництва-1: Алгоритмічні мови та програмування

4

 1.  

Україномовні Н/Д (Засади усного професійного мовлення (риторика))

2

 1.  

Фізичне виховання або основи здорового   способу життя - 1

1

   8

Фізичне виховання або основи здорового   способу життя - 2

1,5

   9

Фізичне виховання або основи здорового способу життя

1

10

Фізичне виховання або основи здорового способу життя

1,5

11

Основи електротехніки і електроніки

3

12

Історія науки і техніки

2

   13

Стратегія охорони навколишнього середовища

2

   14

Основи теорії пізнання

2

   15

Інформатизація видавничо-поліграфічних виробництв 2: Формування баз даних галузі

2,5

   16

Охорона праці та цивільний захист

4

 

Всього:

41,5