1 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1. Вища математика – 1: Лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення

5,0

2. Фізика – 1: Механіка і молекулярна фізика

5,0

3. Інженерна графіка

3,0

4. Фізико-хімічні основи поліграфії – 1: Неорганічна та органічна хімія

4,0

5. Інформатизація видавничо-поліграфічного виробництва

4,0

6. Вступ до спеціальності

4,5

7. Засади усного професійного мовлення (риторика)

2,0

8. Іноземна мова-1

1,5

9. Фізичне виховання-1

1,0

Всього:

30,0

2 семестр

 

Найменування дисциплін Кількість кредитів
1. Вища математика – 2:  Функції багатьох змінних. Інтегральне числення. Диференціальні рівняння 4,0
2. Фізика – 2: Електрика і магнетизм. Оптика 3,0
3. Прикладна комп’ютерна графіка 4,0
4. Фізико-хімічні основи поліграфії – 2: Основи фізико-хімічних перетворень у виробничих процесах 4,5
5. Теоретична і прикладна механіка 3,0
6. Основи електротехніки і електроніки
3,0
7. Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва – 1: Загальне матеріалознавство 3,5
8. Україна в контексті історичного розвитку Європи 2,0
9. Іноземна мова-1 1,5
10. Фізичне виховання-2 1,5
Всього: 30,0

3 семестр

Найменування дисциплін Кількість кредитів
1. Іноземна мова-2

1,5

2. Вища математика – 3: Теорія поля. Числові ряди

3,5

3. Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва – 2: Видавничо-поліграфічні матеріали

5,0

4. Теорія кольору

3,5

5. Технології обробки інформації – 1: Технології опрацювання текстової інформації

2,5

6.  

Освітній компонент
3 ЗУ-Каталогу

2,0
 

7.

Технології видавництв та поліграфії – 1: Редакційно-видавничі процеси  

4,0

 

8.

Технології видавництв та поліграфії – 2: Додрукарські процеси  

4,5

 

9.

Конструювання видань 1: Конструювання і типографіка видань  

2,5

 

10.

Фізичне виховання-3  

1,0

Всього: 30

4 семестр

 

Найменування дисциплін Кількість кредитів
1. Іноземна мова-2 1,5
2. Вища математика – 4: Функціональні ряди. Елементи теорії ймовірностей 4,0
3. Технології видавництв та поліграфії – 3: Друкарські процеси 4,0
4. Технології обробки інформації – 2: Технології опрацювання графічної інформації 5,0
5. Освітній компонент 1
ЗУ-Каталогу
2,0
6. Освітній компонент 2
ЗУ-Каталогу
2,0
7. Освітній компонент 1
К-Каталогу
6,0
8. Конструювання видань 2: Архітектоніка електронних видань 3,0
9. Фізичне виховання-4 1,5

Всього:                                        30

5 семестр

 

Найменування дисциплін Кількість кредитів
1. Іноземна мова професійного спрямування – 1: Іноземна мова професійного спрямування

1,5

2. Технології видавництв та поліграфії – 4: Брошурувально-палітурні процеси

5

3. Технології обробки інформації – 3: Технології опрацювання аудіо- та відеоінформації

5,5

4. Обладнання видавництв і поліграфії – 1: Обладнання видавничополіграфічного виробництва

2,5

5. Освітній компонент 2
К-Каталогу

5,0

6. Освітній компонент 3
К-Каталогу

5,0

7. Технології електронних видань – 1: Веб дизайн

4,5

8. Курсова робота з  технологій обробки інформації

1,0

Всього: 30

6 семестр

 

Найменування дисциплін Кількість кредитів
1. Охорона праці та цивільний захист

4,0

2. Освітній компонент 4
ЗУ-Каталогу

2,0

3. Іноземна мова професійного спрямування – 1: Іноземна мова професійного спрямування

1,5

4. Обладнання видавництв і поліграфії – 2: Технологічні процеси механічної обробки деталей поліграфічного обладнання

2,5

5. Технології видавництв та поліграфії – 5: Технології оздоблення друкованої продукції

2,5

6. Технології видавництв та поліграфії – 6: Спеціальні види друку

2,0

7. Технології електронних видань – 2: Технології створення електронних видань

4,5

8. Освітній компонент 4
К-Каталогу

5,0

9. Освітній компонент 5
К-Каталогу

5,0

10 Курсова робота з  технологій видавництв та поліграфії

1,0

Всього: 30,0

7 семестр

 

Найменування дисциплін Кількість кредитів
1. Економіка і організація виробництва

4,0

2. Іноземна мова професійного спрямування – 2

1,5

3. Управління якістю, метрологія, стандартизація та сертифікація у видавництві та поліграфії

4,0

4. Технології захисту друкованої продукції

5,0

5. Проектування видавничо-поліграфічного виробництва – 1: Проектування технологічних процесів

4,5

6. Освітній компонент 6
К-Каталогу 

5,0

7. Освітній компонент 7
К-Каталогу

5,0

8. Курсова робота з  проектування видавничо-поліграфічного виробництва

1,0

Всього: 30,0

8 семестр

 

Найменування дисциплін Кількість кредитів
1. Іноземна мова професійного спрямування – 2

1,5

2. Технології електронних видань-3: Технології обробки мультимедійного контенту

2,0

3. Проектування видавничо-поліграфічного виробництва  – 2: Проектування і розрахунки виробничих процесів

4,5

4. Освітній компонент 8
К-Каталогу

5,0

5. Освітній компонент 9
К-Каталогу 

5,0

6. Переддипломна практика

6,0

7. Дипломне проектування

6,0

Всього:

30