Розклад семестрового контролю (заліки+екзамени) для 1 курсу здобувачів третього рівня вищої освіти (аспіранти - доктори філософії)