Розклад семестрового контролю (заліки+екзамени) для 2 курсу здобувачів третього рівня (аспіранти - доктори філософії)