.

Як взяти книги першокурснику

Щоб скористатися ресурсами та послугами Бібліотеки необхідно зареєструватися на Довідці (1 поверх) в робочі години Бібліотеки. При собі мати студентський квиток/залікову книжку або документ, що посвідчує особу.

Детальніше...

Зміни в розкладі занять

Шановні студенти 1-го курсу бакалаврату та магістратури заочної форми навчання, зверніть увагу, що відбулися незначні зміни в розкладі занять. Свій розклад занять ви можете перевірити на http://rozklad.kpi.ua/ або в долучених файлах: 1-й курс, 5-й курс.

Розклад занять 1-го курсу бакалаврату та магістратури заочної форми

Навчання 1-го курсу бакалаврату та магістратури заочної форми починається 01.09.21 у змішаному режимі!
Розклад занять: 1-й курс, 5-й курс

Вітаємо зарахованих з 01 вересня 2021 року до ВПІ у магістратуру за кошти фізичних та/або юридичних осіб!

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 року до магістратури за кошти фізичних та/або юридичних осіб — денна та заочна форми навчання

Освітньо-професійна програма підготовки (денна форма здобуття освіти)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ      ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю

 

Освітньо-професійна програма підготовки (заочна форма здобуття освіти)

СПЕЦіАЛЬНіСТЬОСВіТНЯ ПРОГРАМА
061 Журналістика Видавнича справа та редагування
061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю
186 Видавництво та поліграфія         Технології друкованих і електронних видань

 

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 року до магістратури на основі диплома магістра (спеціаліста) — заочна форма здобуття освіти

Освітньо-професійна програма підготовки (заочна форма здобуття освіти)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬОСВІТНЯ ПРОГРАМА
186 Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 року на перший курс бакалаврату за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 року на перший курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання

Денна

Код Спеціальність PDF
023     Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація     Завантажити
061 Журналістика Завантажити
133 Галузеве машинобудування Завантажити
186 Видавництво та поліграфія Завантажити

 

Заочна

Код Спеціальність PDF
061     Журналістика                                                                             Завантажити
186 Видавництво та поліграфія Завантажити

 

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 року на перший курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст», ОР «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» — денна та заочна форми здобуття освіти

Форма навчання                                          
PDF
Денна  –
Заочна Завантажити