Шифр Спеціальність Освітня програма Перший рівень Другий рівень Третій рівень
023  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво бакалавр магістр                      
061  Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю бакалавр магістр
061  Журналістика Видавнича справа та редагування бакалавр магістр
133  Галузеве машинобудування Комп’ютеризовані поліграфічні системи бакалавр
магістр професійний
186  Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань

бакалавр 2020

бакалавр заочна 2020

бакалавр 2019

магістр професійний

магістр науковий

PhD 2016

PhD 2020

PhD 2021