da9db64c206

Денна форма навчання
Заочна форма навчання

Перелік освітніх компонентів, за якими практична підготовка (окремі види занять) буде здійснюватися в очному режимі.
Всі інші види занять за освітніми компонентами будуть проводитись у дистанційному режимі.

Результати комплексного фахового випробування за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Результати комплексного фахового випробування за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія

Результати комплексного фахового випробування за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування
Результати комплексного фахового випробування за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія