.

Проведення семестрового контролю у дистанційному режимі

Здобувач до початку семестрового контролю зобов’язаний підтвердити факт ознайомлення з графіком проведення заходів семестрового контролю, зробивши відповідну відмітку у своєму особистому кабінеті Електронного кампусу.

Залік виставляється на останньому за розкладом занятті з відповідного освітнього компонента, на підставі поточного рейтингу здобувача, отриманого впродовж семестру.

Якщо здобувач виконав умови допуску до семестрового контролю у формі заліку, але набрав менше 60 балів або бажає підвищити свій рейтинг, результуюча оцінка виставляється за результатами залікової контрольної роботи або підсумкової співбесіди, критерії оцінювання яких визначено РСО.

Залік з курсової роботи/проєкту та практики виставляється за результатами онлайн захисту роботи/проєкту/звіту перед комісією.

Екзамени складаються здобувачами згідно з затвердженим розкладом, який доводиться до НПП і здобувачів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії. Відхилення від розкладу екзаменів неприпустимо.

Детальніше...

Запрошуємо до участі у Міжнародній науково-технічній конференції!

Запрошуємо до участі у 21-й Міжнародній науково-технічній конференції студентів і аспірантів Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «Друкарство молоде», яка відбудеться у Києві 06–08 квітня 2021 року. Інформаційне повідомлення, вимоги до оформлення тез та заяву можна знайти тут. Подання матеріалів доповіді до 07 березня 2021 року здійснюється через сайт конференції: http://dm-conf.vpi.kpi.ua/2021/user/account.

До уваги професорсько-викладацького складу та молодих науковців: продовжується прийом статей в чергові числа збірника наукових праць ВПІ «Технологія і техніка друкарства», що виходить щоквартально. З більш детальною інформацією щодо вимог оформлення статей, їх подачу через сайт та архівом номерів збірника можна ознайомитись на сайті.

Нова сувенірна банкнота "Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України"

photo 2020-11-29 14-37-42

26 листопада 2020 року Національний банк України випустив нову сувенірну банкноту «Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України».

Це перша неплатіжна, сувенірна банкнота з вертикальним дизайном, над створенням якого працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, які навчалися на кафедрі графіки Видавничо-поліграфічного інституту.

Банкнота має високий ступінь захисту, зокрема виготовлена з використанням захищених фарб на папері з тематичним водяним знаком  (зображення земної кулі з материками) та  оптично-змінного елементу SPARK також тематично оформленого. Технології офсетного, інтагліо, високого та трафаретного способів друку застосовано при створенні оригінального сувеніру.

Банкноту віддруковано накладом 50 000 примірників та можна придбати в пунктах продажу Національного банку України.

Детальніше...