Магістр — освітній рівень вищої освіти особи, яка на основі освітнього рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності. Підготовка фахівців освітнього рівня магістра може здійснюватися на основі освітнього рівня спеціаліста.

Магістратура у всьому світі є другим рівнем вищої освіти. Випускники, отримуючи поглиблену спеціалізацію у своїй професійній сфері, здатні вирішувати більш складні завдання або займатися аналітичною та науково-дослідною роботою.

Для студентів-магістрантів індивідуально розробляється план науково-дослідної роботи, в якому вказані тема дисертації на звання магістра, зміст виконуваної роботи, форма підсумкової атестації, обсяг і терміни виконання.

Тривалість навчання в магістратурі за освітньо-професійною програмою складає 1 рік та 4 місяці роки. Тривалість навчання в магістратурі за освітньо-науковою програмою складає 1рік та 9 місяців років.Після успішного завершення навчання, підготовки і захисту дисертації магістрам видається диплом.

В результаті навчання в магістратурі магістр отримує наступні переваги:

 

Увага!
Вся найактуальніша офіційна інформація щодо вступу розміщена на офіційному сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
https://pk.kpi.ua/entry-5-course/

 

Програми вступних фахових випробувань

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація:

061 Журналістика:

133 Галузеве машинобудування:

186 Видавництво та поліграфія:

 

Результати вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

Результати фахового іспиту у магістратуру (06.09.2022 р.)

 

Офіційні документи

 

Слідкуй за новинами на pk.kpi.ua