за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво

за спеціальністю 061 Видавнича справа та редагування

за спеціальністю 061 Реклама і зв'язки з громадськістю

за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія