Основний фокус освітньої програми

Підготовка конкуренто спроможних фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері видавництва та поліграфії, що характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. Спеціальна освіта для розроблення й проектування технологічних процесів, конструювання, підготовки до виробництва та виробництва друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів, комбінованих видань, образотворчих інформаційних та інших видів виробів видавництва та поліграфії; оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації; застосування апаратно-програмного забезпечення видавництва та поліграфії; виготовлення та розповсюдження виробів видавництва й поліграфії.

Завантажити освітню програму

 
 
 Нормативні освітні компоненти (загальної підготовки) 

Код  Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) К-ть кредитів Форма підсумкового контролю Методичне забезпечння
ЗО 1 Засади усного професійного мовлення (риторика) 2 Залік

силабус
НП

ЗО 2 Україна в контексті історичного розвитку Європи 2 Залік

силабус
НП

ЗО 3 Фізичне виховання 5 Залік

силабус
НП

ЗО 4 Іноземна мова 6 Залік силабус
НП
ЗО 5 Вища математика 16,5 Екзамен силабус
НП
ЗО 6 Фізика 8 Залік

силабус
НП

ЗО 7 Фізико-хімічні основи поліграфії 8,5 Екзамен силабус
НП
ЗО 8 Інженерна графіка 3 Залік силабус
НП
ЗО 9 Прикладна комп’ютерна графіка 4 Залік силабус
НП
ЗО 10 Теоретична і прикладна механіка 3 Залік силабус
НП
ЗО 11 Інформатизація видавничо-поліграфічного виробництва 4 Залік силабус
НП
ЗО 12 Основи електротехніки та електроніки 3 Залік силабус
НП
ЗО 13 Економіка і організація виробництва 4 Залік силабус
НП
ЗО 14 Охорона праці та цивільний захист 4 Залік силабус
НП
ЗО 15 Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва 8,5 Екзамен силабус
НП
ЗО 16 Управління якістю, метрологія, стандартизація та сертифікація у видавництві та поліграфії 4 Екзамен силабус
НП
ЗО 17 Теорія кольору 3,5 Екзамен силабус
НП
ЗО 18 Обладнання видавництв і поліграфії 5 Залік силабус
НП
ЗО 19 Технології обробки інформації 13 Екзамен силабус
НП
ЗО 20 Вступ до спеціальності 4,5 Екзамен силабус
НП
ЗО 21 Курсова робота з технологій обробки інформації 1 Залік силабус
НП

 


Нормативні освітні компоненти (професійної підготовки)

ПО 1 Технології видавництв та поліграфії 23 Екзамен силабус
НП
ПО 2 Технології електронних видань 11 Екзамен силабус
НП
ПО 3 Технології захисту друкованої продукції 5 Екзамен силабус
НП
ПО 4 Проектування видавничо-поліграфічного виробництва 9 Екзамен силабус
НП
ПО 5 Конструювання видань 5,5 Залік силабус
НП
ПО 6 Переддипломна практика 6 Залік силабус
НП
ПО 7 Дипломне проектування 6 Захист силабус
НП
ПО 8 Курсова робота з технологій видавництв та поліграфії 1 Залік силабус
НП
ПО 9 Курсова робота з проектування видавничо- поліграфічного виробництва 1 Залік силабус
НП