Для студентів денної форми навчання 4 курсів з 15 квітня 2024 р розпочнеться додаткова сесія. Ознайомтесь з графіком перескладань (наразі тільки перше перескладання заліків). Слідкуйте за оновленням на сайті vpi.kpi.ua

Нагадування студентам, які не склали сесію за основною відомістю:

  • У випадку, якщо здобувач був допущений до заходів семестрового контролю, але не з’явився на них (у відомості стоїть відмітка «не з’явився») або за результатами їх проходження отримав оцінку «незадовільно», у нього виникає академічна заборгованість.
    В цьому випадку здобувач допускається до заходів з ліквідації академічної заборгованості без отримання дозволу випускової кафедри.
  • У випадку, якщо здобувач не був допущений до заходів семестрового контролю (у відомості стоїть оцінка «не допущено»), у нього виникає академічна заборгованість і рішення щодо можливості її ліквідації приймається випусковою кафедрою, де навчається здобувач.