Обговорення та відгуки на освітні програми

Громадське обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Видавництво та поліграфія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія (2021 р.)

Громадське обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Видавництво та поліграфія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія (2020 р.)

Відгуки на освітні програми

Шифр Спеціальність Освітня програма Перший рівень Другий рівень Третій рівень
023  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво бакалавр магістр
061  Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю бакалавр магістр
061  Журналістика Видавнича справа та редагування бакалавр магістр

073 

Менеджмент

Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі

бакалавр 

магістр 

133  Галузеве машинобудування Комп’ютеризовані поліграфічні системи бакалавр магістр
186   Видавництво та поліграфія  Технології друкованих і електронних видань

бакалавр 

магістр
Видавництво та поліграфія

PhD 2020

PhD 2021