Навчальні плани

Шифр Спеціальність Освітня програма Перший рівень Другий рівень
023  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво бакалавр магістр
061  Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю бакалавр магістр
061  Журналістика Видавнича справа та редагування бакалавр магістр

073 

Менеджмент

Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі

 

бакалавр 2020

 

бакалавр 2019

 

бакалавр 2016

 

магістр професійний

 

магістр науковий

133  Галузеве машинобудування Комп’ютеризовані поліграфічні системи бакалавр
магістр професійний
186  Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань

бакалавр 2020

 

бакалавр заочна 2020

 

бакалавр 2019

магістр професійний

магістр науковий