Вступ на 1-й курс (за дипломом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра)

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою – 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Згідно Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2022 році, Видавничо-поліграфічний інститут проводить набір на освітній рівень бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста на спеціаліність 133 Галузеве машинобудування. Для вступу ти маєш обов’язково надати сертифікат ЗНО з української мови та літератури / української мови та з математики для вступу за державним замовленням. Ти можеш використати сертифікати 2019, 2020, 2021 та 2022 років. Третій конкурсний предмет – вступне фахове випробування, складається в університеті.
 
Пам’ятай – документи до Національного технічного університета України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» потрібно подати з 14 липня до 22 липня включно! Документи у 2022 році подаються виключно електронно! Комплексне фахове випробування відбудеться у період з 23 до 30 липня. Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням — 27 липня. Не впусти можливість!

Видавничо-поліграфічний інститут проводить набір на освітній рівень бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста на такі спеціальності:

- 133 Галузеве машинобудування (освітня програма "Комп'ютеризовані поліграфічні системи");

У процесі навчання студенти отримують ґрунтовну підготовку з конструювання, експлуатації і дослідження поліграфічного обладнання; з автоматизації і комплексної механізації поліграфічних процесів; проектування, конструювання й виготовлення нових вузлів поліграфічних машин та автоматизованих систем; організації і проведення монтажу, ремонту, сервісного обслуговування та модернізації сучасного поліграфічного обладнання. Основний напрям науково-технічної ді­яльності: оптимізація побудови та розробка конструкцій поліграфічних машин та устаткування спеціальних видів друку; оптимізація структури та параметрів конструкцій машин нового покоління. Профіль діяльності випускників — розробка, проектування, організація експлуатації і технічного обслуговування поліграфічного устаткування з виробництва різних видів друкованої продукції: книг, періодичних видань, інших медіапродуктів, реклами, пакування, проміжних додаткових елементів різних галузей виробництва. Набір на 1 курс на основі диплому молодшого спеціаліста за даною спеціальністю проводить кафедра Машин та агрегатів поліграфічного виробництва

Для вступу ти маєш обов'язково надати сертифікат ЗНО з української мови 2021 року або української мови та літератури (2018, 2019 або 2020 рр). Третій конкурсний предмет – вступне фахове випробування, яке складається в університеті.

При вступі на навчання за кошти фізичних та\або юридичних осіб на заочну форму здобуття освіти (небюджетні конкурсні пропозиції) обов'язково потрібно надати сертифікат ЗНО з української мови та літератури / української мови, а як другий конкурсний предмет використати результати ЗНО з математики, історії України, географії, хімії, біології, фізики, іноземної мови на вибір. Третій конкурсний предмет – вступне фахове випробування, яке складається в університеті.

Ключові дати 1 курс (молодші спеціалісти)

Перелік необхідних документів

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА; ТА ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ РАНІШЕ ЗДОБУТОГО СТУПЕНЯ (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ) ОСВІТИ

Правила прийому та інші документи

Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

Контакти відбіркової комісії ВПІ

 Слідкуй за новинами на pk.kpi.ua