Вступ на 1-й курс (за димломом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра)

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою – 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Видавничо-поліграфічний інститут проводить набір на освітній рівень бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста на такі спеціальності:

- 133 Галузеве машинобудування (освітня програма "Комп'ютеризовані поліграфічні системи");

У процесі навчання студенти отримують ґрунтовну підготовку з конструювання, експлуатації і дослідження поліграфічного обладнання; з автоматизації і комплексної механізації поліграфічних процесів; проектування, конструювання й виготовлення нових вузлів поліграфічних машин та автоматизованих систем; організації і проведення монтажу, ремонту, сервісного обслуговування та модернізації сучасного поліграфічного обладнання. Основний напрям науково-технічної ді­яльності: оптимізація побудови та розробка конструкцій поліграфічних машин та устаткування спеціальних видів друку; оптимізація структури та параметрів конструкцій машин нового покоління. Профіль діяльності випускників — розробка, проектування, організація експлуатації і технічного обслуговування поліграфічного устаткування з виробництва різних видів друкованої продукції: книг, періодичних видань, інших медіапродуктів, реклами, пакування, проміжних додаткових елементів різних галузей виробництва. Набір на 1 курс на основі диплому молодшого спеціаліста за даною спеціальністю проводить кафедра Машин та агрегатів поліграфічного виробництва

- 186 Видавництво та поліграфія (освітня програма "Технологія друкованих та електронних видань").

Підготовка конкуренто спроможних фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері видавництва та поліграфії, що характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. Спеціальна освіта для розроблення й проектування технологічних процесів, конструювання, підготовки до виробництва та виробництва друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів, комбінованих видань, образотворчих інформаційних та інших видів виробів видавництва та поліграфії; оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації; застосування апаратно-програмного забезпечення видавництва та поліграфії; виготовлення та розповсюдження виробів видавництва й поліграфії.

Студенти вивчають сучасні технологічні процеси поліграфічного виробництва, у тому числі програми обробки текстової та графічної інформації, верстання, дизайну та макетування електронних та друкованих видань, розроблення паковань, графічного дизайну: HTML, CSS, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDRAW, QuarkXPress, CERBER®, AutoCAD, T-FLEX CAD, MathCAD, Heidelberg Signa Station, Package Designer, SPSSI, Kodak Preps тощо. Набір на 1 курс на основі диплому молодшого спеціаліста за даною спеціальністю проводять: кафедра Технології поліграфічного виробництва та кафедра Репрографії.

Кар’єрні можливості: Випускники працюють інженерами-технологами, дизайнерами, інженерами-дослідниками на поліграфічних підприємствах, у видавництвах, друкарнях, науково-дослідних та проектних організаціях, що розробляють та випускають різноманітні видання та паковання, а також продукцію, яка потребує додаткового захисту від підробки (банкноти, цінні папери, дипломи, акцизні марки тощо).

Для вступу ти маєш обов'язково надати сертифікат ЗНО з української мови 2021 року або української мови та літератури (2018, 2019 або 2020 рр). Третій конкурсний предмет – вступне фахове випробування, яке складається в університеті.

При вступі на навчання за кошти фізичних та\або юридичних осіб на заочну форму здобуття освіти (небюджетні конкурсні пропозиції) обов'язково потрібно надати сертифікат ЗНО з української мови та літератури / української мови, а як другий конкурсний предмет використати результати ЗНО з математики, історії України, географії, хімії, біології, фізики, іноземної мови на вибір. Третій конкурсний предмет – вступне фахове випробування, яке складається в університеті.

Ключові дати 1 курс (молодші спеціалісти)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) при вступі на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого ступеня (рівня) молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Правила прийому та інші документи

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році

Контакти відбіркової комісії ВПІ

 Слідкуй за новинами на pk.kpi.ua