Відгуки на освітні програми

Шифр Спеціальність Освітня програма Перший рівень Другий рівень
023  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво бакалавр магістр
061  Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю бакалавр магістр
061  Журналістика Видавнича справа та редагування бакалавр магістр

073 

Менеджмент

Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі

бакалавр 

магістр 

133  Галузеве машинобудування Комп’ютеризовані поліграфічні системи бакалавр магістр
186  Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань

бакалавр 

магістр