Головна Кредитні модулі бакалаврів
17 | 10 | 2019
Кредитні модулі бакалаврів
Кредитні модулі бакалаврів PDF Друк
Вівторок, 03 квітня 2012, 22:11
ПЕРЕЛІК КРЕДИТНИХ МОДУЛІВ
 
базової бакалаврської програми 6. 051501 “Видавничо-поліграфічна справа”
 

Найменування кредитних модулів (дисциплін)

Код

Кредитів
ЕСТS
спеціальність “Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв”
Нормативна частина програми
Модулі циклу соціально-гуманітарної підготовки
Історія України
НГ-01
3
Історія укр. культури
НГ-02
2
Українська мова-1
НГ-03
2
Українська мова-2
НГ-04
1
Іноземна мова – І
НГ-05/1
3
Іноземна мова – 2
НГ-06/2
3
Філософія
НГ-07
3
Модулі циклу математичної і природничо-наукової підготовки
Вища математика – 1: Елементи лінійної, векторної алгебри. Аналітична геометрія. Вступ до мат. Аналізу
НФ-01/1
5,5
Вища математика – 2: Інтегральне числення. Функції однієї змінної; Диференціальні рівняння.
НФ-01/2
5
Вища математика – 3: Елементи теорії поля і теорія рядів.
НФ-01/3
3
Вища математика – 4: Основи теорії надійності
НФ-01/4
3
Фізика –1: Механіка і молекулярна фізика.
НФ-02/1
4
Фізика –2: Електрика і магнетизм.
НФ-02/2
3
Фізика –3: Оптика і квантова фізика.
НФ-02/3
4
Інженерна та комп ' ютерна графіка1:Інженерна графіка
НФ-03/1
4
Інженерна та комп ' ютерна графіка2: Комп ' ютерна графіка
НФ-03/2
2
Фізико-хімічні основи технології поліграфічних виробництв
НФ-04
4,5
Теоретична та прикладна механіка
НФ-05
3
Інформатика1: Основи програмування та алгоритмічні мови
НФ-06/1
5,5
Інформатика2: Системне програмування та операційні системи
НФ-06/2
4
Інформатика3: Організація баз даних
НФ-06/3
3
Інформатика4: Комп ' ютерні мережі
НФ-06/4
4,5
Екологія
НФ-09
2
Модулі циклу професійної та практичної підготовки
Вступ до спеціальності
НП-01
4,5
Комп ' ютеризовані редакційно-видавничі процеси
НП-02
4
Основи електротехніки і промислової електроніки
НП-03
3
Теорія кольору
НП-04
4
Загальне матеріалознавство
НП-05
4
Видавничо-поліграфічні матеріали
НП-06
4
Метрологія і стандартизація
НП-07
4
Безпека життєдіяльності та охорона праці
НП-09
2
Технології обробки інформації1: Обробка текстової інформації
НП-10/1
6
Технології обробки інформації2: Обробка графічної інформації
НП-10/2
4,5
Технологія фотореєстраційних процесів
НП-11
4
Економіка видавництв і поліграфічних підприємств
НП-16
2
Обладнання видавничо-поліграфічних виробництв
НП-12
2
Виробнича практика
НП-13
4,5
Переддипломна практика
НП-14
4,5
Дипломне проектування
НП-15
9
Варіативна частина програми
Модулі дисциплін за вибором ВНЗ
Технології видавничо-поліграфічного виробництва –1: Додрукарські та друкарські процеси
П-01/1
3,5
Технологія видавничо-поліграфічного виробництва – 2: Післядрукарські та обробні процеси
П-01/2
6
Технологія видавничо-поліграфічного виробництва – 3: Спеціальні види друку
П-01/3
3
Теоретичні основи цифрової ілюстрації – 1: Теорія матриць. Статистичні основи обробки матриць
П-02/1
2,5
Теоретичні основи цифрової ілюстрації – 2: Теоретичні основи цифрового рисунка
П-02/2
2
Схемотехніка – 1: Схемотехніка ЕОМ
П-03/1
2
Схемотехніка – 2: Схемотехніка вузлів та пристроїв комп ' ютеризованих репросистем
П-03/2
4,5
ЕОМ і мікропроцесорні системи
П-04
3
Системотехніка комп'ютеризованих видавничих систем 1: Основи системотехніки
П-05/1
4,5
Системотехніка комп'ютеризованих видавничих систем 2: Системотехніка редакційно-видавничих систем
П-05/2
2
Технології електронних видань
П-07
4
Проектування виданичо-поліграфічної справи 1: Проектування технологічних процесів
П-08/1
5
Проектування виданичо-поліграфічної справи 2: Проектування і розрахунки виробничих процесів
П-08/2
4
Автоматизоване проектування видань і паковань
П-09
4,5
Технології створення мультимедійних продуктів
П-10
4,5
Технології захисту 1: Технології захисту друкованих видань
П-11/1
4
Технології захисту 2: Технології захисту електронних та мультимедійних видань
П-11/2
2
Основи системного аналізу об ' єктів і процесів комп ' ютеризації
П-12
5
Спеціалізовані КВС і репросистеми видавничо-поліграфічних виробництв
П-14
2
Економічна теорія
П-15
2
Іноземна мова професійного спрямування1
П-17
3
Іноземна мова професійного спрямування2
П-18
1,5
Дисципліни за вільним вибором студентів
Гуманітарна складова
Дисципліна 1 – Естетика
ВГ-1
2
Дисципліна 2 – Психологія
ВГ-2
2
Дисципліна 3 – Логіка
ВГ-3
2
Дисципліна 4 – Людські стосунки
ВГ-4
2
Професійна складова
Управління технологічними процесами
ВВ-1
4,5
Об ' єктно-орієнтоване програмування на Web - сервері
ВВ-2
4,5
Мультимедійні технології відновлення раритетних видань
ВВ-3
4,5
Дизайн шрифтів
ВВ-4
3,5
Дизайн видань і паковань
ВВ-5
3
Тільки для спеціальності “Технологія електронних мультимедійних видань”
Варіативна частина програми
Модулі дисциплін за вибором ВНЗ
Еелектронні ЗМІ
П-14
2
Дисципліни за вільним вибором студентів
Професійна складова
Системи управління якістю
ВВ-1
4,5
Програмні продукти верстки складних науково-технічних видань
ВВ-2
4,5
Технології створення Web - сторінок
ВВ-3
4,5
Режисура мультимедійних видань
ВВ-4
3,5
Дизайн видань і паковань
ВВ-5
3
Тільки для спеціальності “Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв”
Варіативна частина програми
Модулі дисциплін за вибором ВНЗ
Технологічні матеріали видавничо-поліграфічних виробництв
П-14
2
Дисципліни за вільним вибором студентів
Професійна складова
Системи управління якістю
ВВ-1
4,5
Програмні продукти верстки складних науково-технічних видань
ВВ-2
4,5
Технології створення Web - сторінок
ВВ-3
4,5
Основи синтезу полімерних матеріалів
ВВ-4
3,5
Системи контролю і управління властивостями матеріалів
ВВ-5
3
 
 
Завідувач кафедри репрографії ______________ О.М. Величко