11 | 12 | 2018
Концепція розвитку PDF Друк
Понеділок, 01 березня 2010, 23:33

Викладачі кафедри з багаторічним досвідом роботи зі студентами, підкріпленим особистими професійними навичками, своєчасно й ефективно реагують на зміни в професійному видавничому просторі відповідними змінами в навчальному процесі. З метою удосконалення всього навчального процесу із забезпеченням належної кваліфікації випускників, а також приєднання до Болонського процесу розробляються нові навчальні плани.

Входження до загальноєвропейського простору вищої освіти, у межах якого діятимуть єдині вимоги до визнання дипломів про освіту, працевлаштування та мобільності громадян, передбачає також упровадження кредитно-модульної системи навчання, практикування дистанційної освіти.

У НТУУ «КПІ», на видавничо-поліграфічному факультеті та на кафедрі Машин та агрегатів поліграфічного виробництва як його складовій одиниці вже робляться перші кроки в цьому напрямі. Зокрема, двічі за семестр проводиться атестація студентів із усіх дисциплін, які читаються на кафедрі. Кафедру підключено до глобальної мережі Інтернет.

Студенти отримують ґрунтовну та сучасну підготовку з конструювання, експлуатації і дослідження поліграфічного обладнання, з автоматизації і комплексної механізації поліграфічних процесів, з діагностування і моніторингу поліграфічних машин та обладнання, вивчають технологію і методи організації сервісного обслуговування.