16 | 01 | 2019
Наука PDF Друк
Понеділок, 01 березня 2010, 23:29

За останні роки на кафедрі захищені 9 кандидатських та одна докторська дисертація, видано 11 монографій, 24 навчальних посібників, 121 методичну розробку.

На кафедрі зібраний цінний інформаційний матеріал, працюють досвідчені вчені – розробники поліграфічного машинобудування, в т. ч.: 3 доктори наук, 4 кандидати наук, 4 провідні інженери, 6 інженерів-механіків поліграфічного виробництва.

При кафедрі діє науково-методичний семінар, до складу якого входять провідні вчені та науковці УкрНДІ СВД (кандидати технічних наук А.М. Войтович, О.Т. Балабан), АТ «Київполіграфмаш» (кандидати технічних наук Б.О. Черня, Г.Я. Красильников).

Започаткована наукова секція міжнародної науково-технічної конференції з проектування машин, автоматизованих комплексів та процесів поліграфічного виробництва (Київ, травень 1998 року), на якій заслухано більше 20 доповідей науковців з України, Росії, Німеччини, Литви.

При кафедрі є аспірантура — підготовкою аспірантів керують доц., к.т.н Шостачук Ю.О. та Мамонов Ю.П.

На кафедрі здійснюються комплексні дослідження з держбюджетної та госпдоговірної тематики з розробки та оптимізації механізмів і машин поліграфічного виробництва. За останні роки отримано біля ЗО свідоцтв та патентів на винаходи, опубліковано понад 50 статей, виголошено 31 доповідь на міжнародних конференціях.

Основні напрямки наукової роботи: 

  • оптимізація структури побудови нитко- та дротошвейних машин;
  • розробка техніки та технології тамподрукарських машин; 
  • синтез циклових механізмів поліграфічних машин; 
  • синтез зблокованих циклових механізмів; 
  • синтез зрівноважуючих пристроїв циклових механізмів та машин.

Наукову тематику кафедри включено до Державної програми розвитку національного книговидання і преси.