Головна Кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження
17 | 10 | 2019
Про кафедру PDF Друк
Понеділок, 01 березня 2010, 23:12

Кафедра організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження створена в 1990 році (раніше функціонувала як секція у складі загальної кафедри технології та економіки поліграфічного виробництва з 1964 р) .

Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 7 (навчальний корпус НТУУ «КПІ» № 25; тел. 279-07-12).

Сайт: http://ovpk.vpi.kpi.ua

Завідувач: кандидат економічних наук, доцент Кваско Алла Володимирівна.

Готує фахівців з галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки «Менеджмент» за програмою «Менеджмент організацій» за профілями «Управління і економіка видавничої справи та поліграфії» (1), «Книгознавство і розповсюдження друкованої продукції» (2).

Основні напрямки науково-технічної діяльності: дослідження у галузі менеджменту, економіки та організації роботи видавництв, поліграфічних і книготорговельних підприємств; книгознавство.

Кваліфікація випускників: бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор; менеджер-економіст (спеціаліст); магістр з менеджменту організацій.

Профільні дисципліни (1): «Економіка та організація видавництв і поліграфічних підприємств», «Маркетинг видавничої діяльності та поліграфічних послуг», «Менеджмент», «Управління персоналом», «Управління іноваціями», Операційний менеджмент», «Стратегічне управління підприємствами», «Управління поліграфічними підприємствами та видавництвами», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Аналіз виробничо-господарської діяльності», «Фінанси», «Фінансовий менеджмент», «Інвестиційний менеджмент».

Види діяльності спеціалістів (1): організація та управління у сфері господарської, кадрової, комерційної, інвестиційної роботи видавництв і поліграфічних підприємств, аналіз та організація їхньої діяльності, дослідження економічних аспектів видавничо-поліграфічних процесів; техніко-економічне обґрунтування проектних рішень; вибір оптимальних напрямків науково-технічного розвитку.

Основні галузі роботи майбутнього фахівця (1): видавничо-поліграфічна справа (планово-економічні, фінансові та виробничі відділи видавництв і поліграфічних підприємств; служби маркетингу; організації матеріально-технічного постачання та збуту; лабораторії техніко-економічних досліджень науково-дослідних інститутів; відділи підготовки кадрів).

Випускники працюють на посадах (1): менеджера, економіста планово-економічного, планово-виробничого, фінансового відділів видавництва та поліграфічного підприємства, маркетолога, консультанта з економічних питань, спеціаліста матеріально-технічного забезпечення і збуту друкованої продукції; керівника, спеціаліста служби техніко-економічного аналізу, керівника цеху; фахівця з економічного обґрунтування науково-дослідних робіт; бухгалтера.

Профільні дисципліни (2): «Економіка та організація підприємств розповсюдження друкованої продукції», «Менеджмент», «Управління персоналом», «Управління іноваціями», Операційний менеджмент», «Стратегічне управління підприємствами», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Фінанси», «Фінансовий менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Економіка та організація видавничої справи», «Теоретичне і практичне книгознавство», «Історія вітчизняної і зарубіжної книги», «Соціологія ринку друкованої продукції», «Маркетинг розповсюдження друкованої продукції», «Управління розповсюдженням друкованої продукції».

Види діяльності спеціалістів (2): організація і управління розповсюдженням та рекламуванням друкованих видань, дослідження кон’юнктури книжкового ринку; впровадження прогресивних форм і методів розповсюдження друкованих видань та його організаційно-економічне забезпечення, книгознавчі проблеми.

Основні галузі роботи майбутнього фахівця (2): видавнича справа та книгорозповсюдження (планово-економічні, планово-виробничі та фінансові відділи видавництв; служби маркетингу; організація матеріально-технічного постачання; лабораторії техніко-економічних досліджень науково-дослідних інститутів та підприємств галузі; департаменти центральних та регіональних інституцій з розповсюдження друкованої продукції, книгознавчі організації).

Випускники працюють на посадах(2): економіста, менеджера, маркетолога видавництва або книготорговельного підприємства; керівника книгарні, книжкової бази чи іншого підприємства з розповсюдження друкованої продукції, керівника відділу збуту видавництва.

При кафедрі функціонують: лабораторія обчислювальної техніки; кабінет книги.