Головна Про інститут
17 | 10 | 2019
Загальна інформація PDF Друк

Видавничо-поліграфічний інститут здiйснює пiдготовку висококвалiфiкованих бакалаврів iнженерiв та магістрів технологiв, системотехнiкiв, механiкiв, фахiвцiв з менеджменту виробництва і маркетингу ринку друкованої продукцiї та матерiалiв полiграфiчного виробництва, редакторiв i художникiв-графiкiв – оформлювачiв видань та упаковки для видавничо-полiграфiчної i книгорозповсюджувальної галузi України.

Термiни пiдготовки: бакалавр – 4 роки; спецiалiст – 5,5 року (з гуманiтарних спецiальностей і менеджменту – 5 рокiв ); магістр – 6 рокiв.

Випускники працюють на полiграфiчних державних та приватних пiдприємствах, у видавництвах та iнших органiзацiях, якi виробляють друковану продукцiю традицiйними й спецiальними видами друку, а також науково-дослiдних та проектних iнститутах, де здiйснюються науково-технiчнi розробки в галузi полiграфiчного виробництва i машинобудування, розробка та синтез матерiалiв основних i допомiжних виробництв галузi.

Спеціальності ВПІ:

  МЕНЕДЖМЕНТ
 • Менеджмент організацій
  • Управління та економіка видавничої справи (денна та заочна форми навчання)
  • Книгознавство та розповсюдження друкованої продукції (денна та заочна форми навчання)
  МАШИНОБУДУВАННЯ
 • Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси (денна та заочна форми навчання)
 • Комп’ютеризовані поліграфічні технічні системи (денна та заочна форми навчання)
  ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА
 • Технологія друкованих видань (денна та заочна форми навчання)
 • Технологія розробки виготовлення та оформлення пакувань (денна форма навчання)
 • Технологія електронних мультимедійних видань (денна форма навчання)
 • Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв (денна та заочна форми навчання)
 • Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (денна форма навчання)