Головна
25 | 02 | 2020
Критерії оцінювання творчого конкурсу при вступі на напрям підготовки «образотворче мистецтво» PDF Друк
Вівторок, 25 лютого 2014, 14:40

Творчий конкурс при вступі на напрям підготовки «Образотворче мистецтво» складається з трьох випробувальних завдань: Рисунок (натура), Живопис (натюрморт) та Композиція.

Кожне з випробувальних завдань оцінюється із врахуванням наступних складових елементів, які подано в таблиці:

 

№ з/п

Складові елементи завдання

Максимальна кількість балів за шкалою оцінювання від 100 до 200

Натура

1.

Композиційне рішення зображення на аркуші

5

2.

Побудова за основами лінійної перспективи

10

3.

Пропорційність частин рисунка до цілого

10

4.

Конструктивно-анатомічна побудова голови

15

5.

Передача схожості моделі, підкреслення характерних особливостей натури

15

6.

Виявлення об’ємів за допомогою виразного моделювання тоном, передача тонових відношень

10

7.

Передача просторовості, тривимірності моделі

15

8.

Передача матеріальності, фактури поверхні

10

9.

Підпорядкованість деталей окремих частин цілому

5

10.

Узагальнення рисунка, виразність, цілісність роботи

5

Всього

100

Натюрморт

1.

Композиційне розташування предметної групи натюрморту на площині аркуша паперу

10

2.

Конструктивний рисунок форм предметів із урахуванням їх просторового розташування

10

3.

Дотримання пропорційних відношень розмірів предметів по відношенню до їх загальних мас

5

4.

Передача об’ємної та матеріальної сутності зображуваних предметів

10

5.

Передача тонових і кольорових відношень

15

6.

Виявлення і передача взаємного кольорового зв’язку предметів натюрморту

10

7.

Передача просторовості та виявлення глибини зображуваного об’єкта

10

8.

Передача предметного (локального) кольору і тону з урахуванням різноманітності, обумовлених кольорових та тонових відтінків

10

9.

Художнє узагальнення як наслідок уміння цілісного здорового сприйняття натури

10

10.

Володіння прийомами техніки живопису (акварель, гуаш, темпера – за вибором)

10

Всього

100

Композиція

1.

Передача обраними засобами образотворчого мистецтва змісту літературного твору (уривка)

5

2.

Доцільне, вдале використання основних законів, прийомів, методів побудови композиції

10

3.

Творча новизна композиційного вирішення теми

10

4.

Змістові зв’язки елементів композиції

10

5.

Конструктивно-пластичні зв’язки елементів композиції

10

6.

Художня образність рішення композиції

15

7.

Уміння зображувати людину та предметний світ з уяви і пам’яті відповідно до конкретної епохи

10

8.

Вправність для володіння обраними для виконання композиції графічними матеріалами

10

9.

Ясність, чіткість художнього задуму композиції

10

10.

Виразність композиції

10

Всього

100

 

Оцінювання складових елементів Рисунка, Живопису, Композиції визначаються, залежно від якості їх виконання. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, потрібна для допуску до участі у конкурсі на зарахування або зарахування на навчання поза конкурсом, за будь-який складовий елемент творчого конкурсу, до наступного випробувального завдання та участі у конкурсі не допускаються.