24 | 10 | 2019
mofluk1
Доцент кафедри репрографії ВПІ НТУУ „КПІ”  Морфлюк В.Ф.  

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання – Морфлюк Валерій Федорович,  доктор  технічних наук,  доцент.

Народився – 07.05.1947 р., м. Київ.

Який вищий навчальний заклад закінчили і коли – закінчив КПІ у 1971 р.

Науковий шлях (тема та рік захисту дисертацій, в яких наукових установах працювали) :

-         Захистив кандидатську дисертацію у 1987р. на тему: „Программное обеспечение технических средств формирования параметров объектов моделирования САПР РЭА”;

-         Одержав вчене звання доцента у 1994 р. ;

-         Захистив докторську дисертацію у 2010 р. на тему: “Наукові основи об’єктивного цифрового визначення та стабілізації параметрів технологічних процесів рулонних друкарських машин”;

-         Працював у наступних наукових установах: Інститут УкрНДІПластмаш, Інститут проблем міцності  НАН України,  НТУУ „КПІ” (по теперішній час).

   Тематика досліджень – Дослідження характеристик волокнистих матеріалів та розробка  композиційного  складу  паперу   для  друку  офортів, „Створення нових очищувальних техно­логічних розчинів для якісного багатофарбового репродукування", „Розробка та дослідження композиційного складу УФ-лаку для оптимізації технологічного процесу лакування друкованої продукції по сирому", "Розробка та дослідження засобів автоматизації програмування для управління обладнанням у інтерфейсі канал загального користування ", "Розробка програмно–технічних засобів сполучення на базі волоконно–оптичних ліній зв¢язку для створення систем реального часу", "Розробка та дослідження засобів потокової передачі та обробки інформації вимірювальних приладів",  "Розробка  автоматизованої системи керування натягом полотна паперу або плівки  для  флексографічних друкарських машин", "Розробка засобів автоматизації стрічкопровідних підсистем рулонних друкарських машин".

Наукові інтереси -  побудова програмно–технічних засобів автоматичного вимірювання та аналізу технологічних параметрів на основі програмних засобів з проблемною орієнтацією  у реальному масштабі часу.

Досягнення – за результатами досліджень маю близько 65 публікацій, з них 1 монографії, 25 статей, опублікованих у фахових виданнях, 4 Патенти України, 3 методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних занять, 13  доповідей на конференціях різного рівня.

            

Основні публікації по мірі зменшення їх значимості.

За період 2006-2010 р.р.

 -  Монографії:

                Морфлюк В. Ф. Цифрове визначення та стабілізація параметрів технологічних процесів у рулонних друкарських машинах / В. Ф. Морфлюк. – К. : ВПЦ "Київ. політехніка", 2008. – 164 с.

 

   -  Статті у фахових виданнях, затверджених Переліком ВАК України:

 

  1. Киричок П. О. Температурна стабілізація процесів суміщення фарб у рулонних друкарських машинах / П. О. Киричок, В. Ф. Морфлюк, В. Г. Олійник // Технологія та техніка друкарства : зб. наук. пр. / Вид.-полігр. ін-т НТУУ "КПІ". – 2008. – № 2. – С. 158–164.
  2. Киричок П. О. Структурна побудова мультизадачності процесів визначення та стабілізації технологічних параметрів у рулонних друкарських машинах / П. О. Киричок, В. Ф. Морфлюк // Технологія та техніка друкарства : зб. наук. пр. / Вид.-полігр. ін-т НТУУ "КПІ". – 2009. – № 1/2. – С. 56–62.
  3. Морфлюк В. Ф. Автоматизація процесу підготовки друкарського аркушу на основі машино-орієнтованих програмних засобів / В. Ф. Морфлюк, М. В. Оніщук // Технологія та техніка друкарства : зб. наук. пр. / Вид.-полігр. ін-т НТУУ "КПІ". – 2009. – № 3. – С 8–13.
  4. Морфлюк В. Ф. Автоматизація визначення оптичних характеристик фотополімерних композицій УФ-лаків і лакованих відбитків / В. Ф. Морфлюк, В. В. Чуркін, К. Д.Стеценко // Технологія та техніка друкарства : зб. наук. пр. / Вид.-полігр. ін-т НТУУ "КПІ". – 2009. – № 4.– С. 16–23.
  5. Морфлюк В. Ф. Інтегрована система автоматичної стабілізації процесів суміщення фарб у багатосекційних рулонних друкарських машинах / В. Ф. Морфлюк // Технологія та техніка друкарства : зб. наук. пр. / Вид.-полігр. ін-т НТУУ "КПІ". – 2007. – № 3/4. – С. 130–136.
  6. Морфлюк В. Ф. Узагальнена інформаційна модель процесів стабілізації технологічних параметрів у рулонних друкарських машинах / В. Ф. Морфлюк // Друкарство. – 2006. – № 5. – С. 59–63.
  7. Морфлюк В. Ф. Автоматизація процесів статистичного визначення натягу полотна паперу у рулонних друкарських машинах / В. Ф. Морфлюк // Технологія та техніка друкарства : зб. наук. пр. / Вид.-полігр. ін-т НТУУ "КПІ". – 2008. – № 1. – С. 89–96.
  8. Морфлюк В. Ф. Уніфікований алгоритм оптимізації регулюючої дії поздовжнього суміщення фарб для рулонних друкарських машинах / В. Ф. Морфлюк // Технологія та техніка друкарства : зб. наук. пр. / Вид.-полігр. ін-т НТУУ "КПІ". – 2006. – № 1/2. – С. 101–107.
  9. Морфлюк В. Ф. Автоматизовані засоби вимірювання кислотності у процесі друку / В. Ф. Морфлюк, В. В. Чуркін, К. Д. Стеценко // Технологія та техніка друкарства : зб. наук. пр. / Вид.-полігр. ін-т НТУУ "КПІ". – 2007. – № 3/4. – С. 49–53.

10.  Морфлюк В. Ф. Метод оптимізації регулювальної дії суміщення фарб на багатосекційних рулонних друкарських машинах / В. Ф. Морфлюк // Друкарство. – 2006. – № 3. – С. 40–43.

11.  Морфлюк В. Ф. Статистична оцінка відтворення штрихових кодів тамподруком на пакованнях з алюмінію / В. Ф. Морфлюк, Н. С. Микитів, С. Яцукевич // Наук. зап. : наук.-техн. зб. / УАД. – 2006. – Вип. 9. – С. 14–17.

Предмети, які викладаються.

Викладаються наступні дисципліни:

–       Системне програмування та операційні системи;

–       Проблемно-орієнтовані засоби управління;

–       ЕОМ і мікропроцесорні системи.

                  

Контактна інформація (обов’язково e-mail).

Тел. сл. 406-84-27;

      e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду –kpi.kiev.ua