Головна Наукова діяльність
17 | 10 | 2019
Наукові напрямки PDF Друк
Вівторок, 02 березня 2010, 01:42

Упродовж останніх років науково-дослідна робота на ВПІ проводилась у рамках держбюджетної тематики (замовлення МОНУ) і за госпдоговірною тематикою (замовлення зацікавлених підприємств України).

  Держбюджетна тематика виконувалась за такими темами:
 • "Розробка та дослідження засобів потокової передачі та обробки інформації вимірювальних приладів" (1997-1998 роки, кафедра репрографії, керівник кандидат технічних наук, доцент В. Ф. Морфлюк);
 • "Розробка та дослідження матеріалів на основі природних полімерів для захисту органів дихання від важких металів у сфері поліграфічного виробництва" (1998-1999 р.р., кафедра репрографії, керівник доктор хімічних наук, професор А.К.Дорош);
 • "Науково-технічні основи побудови та проектування техніки та технології ротаційного тамподруку" (1998-2000 р.р., кафедра МАПВ, керівник доктор технічних наук, професор А. І. Петрук);
 • "Дослідження характеристик волокнистих матеріалів та розробка композиційного складу паперу для друку офортів" (2000-2002 р.р., кафедра репрографії, керівник доктор хімічних наук, професор А. К. Дорош);
 • "Науково-технічні основи проектування комп'ютеризованих листових малоформатних друкарських комплексів непрямого плоского друку" (2001 - 2003 р.р., кафедра МАПВ, керівник доктор технічних наук, професор А. І. Петрук);
 • "Створення нових очищувальних технологічних розчинів для якісного багатофарбового репродукування" (2003-2005 р.р., кафедра репрографії, керівник доктор хімічних наук, професор А К. Дорош);
 • “Розробка науково-технічних основ структури побудови та проектування віброножових паперорізальних машин” (2004 - 2006 р.р., кафедра МАПВ, керівник доктор технічних наук, професор А. І. Петрук).
 • За госпдоговірною тематикою виконувались такі роботи:
 • "Розробка автоматизованої системи керування натягом полотна паперу або плівки для флексографічних друкарських машин" (2002 р., кафедра репрографії, керівник кандидат технічних наук, доцент В. Ф. Морфлюк), замовник - ВАТ "УкрНДІСВД";
 • "Розробка технологічної частини проекту типографії редакції газети "Вісті" (2002 р., кафедра ТПВ, керівник старший викладач Ф. Ю. Логвин), замовник - редакція газети "Вісті";
 • "Розробка засобів автоматизації стрічкопровідних підсистем рулонних друкарських машин" (2003р., кафедра репрографії, керівник кандидат технічних наук, доцент В. Ф. Морфлюк), замовник ВАТ "УкрНДІСВД";
 • “Розробка методів підвищення експлуатаційних властивостей відповідних деталей технологічного обладнання” (2004 - 2005 р.р., кафедра ТПВ, керівник доктор технічних наук, професор П. О. Киричок), замовник державне видавництво "Преса України";
 • “Розробка режимів спеціального повноколірного комбінованого друку та методики налагодження устаткування” (2005 р., кафедра МАПВ, керівник доктор технічних наук, професор А. І. Петрук), замовник ТОВ "Тамподек XXI".

Протягом 2004 р. видавничо-поліграфічний інститут виконав 2 держбюджетні та 1 госпдоговірну роботи. За звітний період науковою діяльністю у рамках виконання держбюджетних та госпдоговірних тем займалося 22 співробітника (7 штатних та 15 сумісників), з них 3 доктора наук та 6 кандидатів наук . До виконання робіт залучалися 3 аспіранти та 11 студентів, отримано 3 патенти, захищено 2 докторські і 3 кандидатські дисертації.

  ВПІ НТУУ "КПІ" проводить:
 • науково-технічне співробітництво в рамках НДР “Розробка методів підвищення експлуатаційних властивостей відповідних деталей технологічного обладнання” з державним видавництвом “Преса України” (Київ) та підприємством “Київполіграфмаш”, науково-технічне співробітництво в рамках НДР “Створення нових очищувальних технологічних розчинів для якісного багатофарбового репродукування” з експериментального дослідження композицій змивних розчинів ДП “Преса України” (Київ), ВАТ “Книга” (Київ), ТОВ “Десса” (Одеса), ТОВ “Графічні системи” (Львів);
 • науково-освітнє міжнародне співробітництво в рамках договорів про співробітництво з Бергським Університетом м. Вуперталь (Німеччина) – провідною установою у сфері поліграфічних і медійних технологій, Державним університетом друку (Москва, Росія). У рамках цих договорів між науковцями університетів проводиться підготовка спільних науково-технічних програм.

У рамках домовленостей про співробітництво з Штутгарською вищою школою проводяться навчально-наукові дослідження за участю бакалаврів нашого інституту. Підготовлений науково-технічний проект “Дослідження властивостей поверхонь друкарських форм та їх взаємодії з матеріалами, що задруковуються, інформаційних технологій, направлених на інтенсифікацію процесів і підвищення якості друкарської продукції”, що має фінансуватися спільно із Державним фондом фундаментальних досліджень України і Республіканським фондом Республіки Білорусь ( спільний українсько-білоруський проект, над яким буде працюватимуть ВПІ НТУУ “КПІ”, УАД (Україна) та поліграфічний факультет Білоруського технологічного університету.

Результати теоретичних та практичних досліджень узагальнюються у наукових працях - монографіях та навчальних посібниках, знаходять практичну реалізацію в отриманих патентах і захищених дисертаціях.