Головна Кафедра репрографії
17 | 10 | 2019
Про кафедру PDF Друк
Вівторок, 02 березня 2010, 01:32

Кафедра репрографії організована у 1990р.

Адреса: 03056, м. Київ, вул. Янгеля, 1/37 (навчальний корпус НТУУ "КПІ" №8); тел.: 241-96-22. 
Завідувач: д-р техн. наук, проф. Величко Олена Михайлівна.

Офіційний веб-сайт кафедри репрографії repro.vpi.kpi.ua

  • Готує фахівців зі спеціальностей:
  • 6.051500 бакалавр видавничо-поліграфічної справи;
  • 7.092704 (8.092704) “Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв”;
  • 7.092702 “Технологія електронних, мультимедійних видань”;
  • 7.092705 “Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв” напряму “Видавничо-поліграфічна справа”.

Основні напрямки науково-технічної діяльності: розробка, дослідження та експлуатація комп’ютеризованих технологічних процесів, автоматизованих систем обробки текстової і ілюстраційної інформації, проектування репроцентрів, цехів і дільниць видавничо- поліграфічних виробництв, їхніх обчислювальних мереж та програмного забезпечення; матеріалознавчі дослідження для прикладного забезпечення автоматизованих редакційно-видавничих та процесів поліграфічного виробництва; розробка комп’ютеризованих технологій виготовлення друкованих, електронних, мультимедійних видань, систем штучного інтелекту.

Кваліфікація випускників: бакалавр напряму (051500) “Видавничо-поліграфічна справа” (базова вища освіта); інженер-технолог (повна вища освіта) з комп’ютеризованих видавничо-поліграфічних виробництв, інженер-технолог з електронних, мультимедійних видань, інженер-матеріалознавець видавничо-поліграфічного виробництва, магістр видавничо-поліграфічної справи.

Профільні дисципліни: “Технологія видавничо-поліграфічного виробництва”; “Схемотехніка”; “Фізико-хімічні основи технології поліграфічних виробництв”; “Загальне та поліграфічне матеріалознавство”; “Технологія обробки інформації”; “Технології електронних видань”; “Технології створення мультимедійних продуктів”; “Дизайн видань і паковань”; “Системотехніка комп’ютеризованих видавничих систем”; “Проектування видавничо-поліграфічної справи”.

Види діяльності спеціалістів: експлуатація комп’ютеризованих технологічних процесів виробництва поліграфічної продукції; обробка й розмноження текстової та ілюстраційної інформації за допомогою комп’ютеризованих систем на базі електронно-обчислювальних машин й оперативних помножувальних репрографічних систем, що працюють на підприємствах поліграфічної та інших галузей народного господарства; проектування технологічних процесів виготовлення друкованої продукції, електронних і мультимедійних видань на базі автоматизованих систем обробки інформації; експлуатація периферійного устаткування електронно-обчислювальних машин, оперативних помножувальних репрографічних систем; проектування та організація поліграфічного виробництва на базі автоматизованих систем переробки текстової та ілюстраційної інформації (АСПТІІ), оперативних помножувальних систем; розробка програмного забезпечення АСПТІІ, матеріалів поліграфічного виробництва.

Основні галузі роботи майбутнього фахівця:поліграфічне виробництво (друкарні, обчислювальні центри, ділянки САПР та оперативного друку підприємств, установ, виробничих і науково-дослідних закладів, проектно-конструкторських бюро та інститутів різноманітних галузей народного господарства); видавнича справа; інформаційні технології (виробництво периферійного устаткування ЕОМ, автоматизованих редакційно-видавничих систем і репрографічного устаткування на базі ЕОМ, сучасних систем обробки та мультиплікування візуальної інформації); картонно-паперове і пакувальне виробництво; лакофарбове виробництво.

інженера-технолога, інженера-матеріалознавця, інженера-проектувальника, майстра, технолога цехів, дільниць виробництва друкованої продукції, електронних видань, мультимедійних продуктів та експлуатації периферійного устаткування комп’ютеризованих репросистем; інженера з експлуатації периферійного устаткування ЕОМ та його вузлів, репрографічної техніки, електронних систем обробки й відтворення текстової та ілюстраційної інформації для поліграфії, вивідних пристроїв ЕОМ.

При кафедрі функціонують: Науково-інженерний центр “ПОІНТ”; лабораторія обчислювальної техніки; лабораторія фізико-хімічних основ технології поліграфічного виробництва; технічний центр поліграфічного виробництва у складі лабораторій поліграфічних матеріалів; штучного інтелекту.