Головна
18 | 06 | 2019
Декани Видавничо-поліграфічного інституту PDF Друк
Середа, 17 лютого 2010, 20:13

Шлапак Дмитро Якович (1923-1995)

Шлапак Дмитро Якович (1923-1995) декан КВФ УПІ у 1959-1963 р. Народився 5 травня 1923 р. на Харківщині, у селі Ясинуватому. Середню школу закінчив у м.Ізюм. У 1940-1941 роках закінчив перший курс Українського комуністичного інституту журналістики (Харків).

Учасник Великої Вітчизняної війни, кавалер Ордена "Знак пошани" (1946) та Ордена Вітчизняної війни 2-го ступеня (1985).

Творчий шлях починав як журналіст. У 1943-1950 р. - завідувач відділу та заступник редактора газети "Молодь України", у 1951-1952 р. - головний редактор газети "Вечірній Київ".

У 1954 р. захистив кандидатську дисертацію "Українська радянська художня публіцистика періоду Великої Вітчизняної війни" і йому було присвоєно вчений ступінь кандидата філологічних наук. На викладацькій роботі - з 1953 р.: у 1953-1957 р.- в КДУ ім.Т. Шевченка (нині - КНУ ім. Т. Шевченка); з січня 1958 р. по квітень 1963 р. - на кафедрі теорії та практики редагування УКП МЗПІ, а далі - КВФ УПІ, Де обіймав посади старшого викладача, доцента (з 1960 р.), завідувача кафедри. З листопада 1959 р. по лютий 1963 р. був деканом КВФ УПІ.

У 1966-1973 р. та із 1979-1995 р. працював у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (нині - Київський державний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого): доцент кафедри історії театру, доцент кафедри історії та теорії кіномистецтва, пізніше - професор (з 1985 р.) і завідувач кафедри філології.

Д.Я.Шлапак - автор 12-ти монографій, близько 500 статей у пресі з питань літератури, театру та кіно. Серед його книжок: "Олександр Довженко" (1964), "Юрій Збанацький" (1964), "История украинской литературы" (1970, автор розділу "Советская литература"), "З любов'ю до сучасника" (1981) - про драматургію М. Зарудного, "Полум'яний сурмач" (1982) - про поета А. Малишка, "Обрії сучасної драми" (1986). Д.Я.Шлапак – луареат премії Українського театрального товариства (1972) та премії ім. О.Корнійчука (1987), Заслужений працівник культури України. Був членом Спілки письменників України (нині - Національна спілка письменників України), Спілки кінематографістів України та Українського театрального товариства.

 

Рудницький А. І.

Рудницький А. І. декан КВФ УПІ у 1963-1966 р. У 1965-1966 р. - завідувач кафедри видавничої справи та редагування

 

Богданов Юрій Олександрович (1923-1991)

Богданов Юрій Олександрович (1923-1991) декан КВФ УПІ у 1968-1972 р. Народився 7 січня 1923 р. у с. Дубово Черкаської області. У 1940 р. закінчив середню школу у Запоріжжі, працював матросом на пароплаві "Астрахань". У 1941 р. добровольцем пішов на фронт, був поранений і втратив руку. У 1945-1950 р. навчався на філософському факультеті КДУ ім.Т.Шевченка (нині- КНУ ім.Т.Шевченка). Після закінчення університету і до 1952 р. за направленням працював директором обласного лекційного бюро (Луцьк).

У 1953-1959 р. працював на кафедрі марксизму-ленінізму Херсонського педагогічного інституту. У 1959-1962 р. - науковий співробітник Інституту філософії АН України, де захистив кандидатську дисертацію. З 1963 р. - за конкурсом отримує посаду в Автодорожному інституті. У 1968-1972 р. - декан КВФ УПІ їм. І. Федорова і завідувач кафедри марксизму-ленінізму (суспільних наук). З 1972 р. - працював на кафедрі марксизму-ленінізму в Київській філії Одеського електроінституту.

 

Петрук Анатолій Іванович

Петрук Анатолій Іванович декан КВФ УПІ у 1970-1976 р. упродовж 1984-1989 р. - завідувач кафедри МАПВ КВФ, з 1989 р. - завідувач кафедри МАПВ ВПФ НТУУ "КПІ".

Народився 1938 р., а в 1962 р. з відзнакою закінчив УПІ ім. І.Федорова за спеціальністю "Поліграфічні машини". За направленням працював головним механіком в.о. головного інженера крайової друкарні в Хабаровську. У 1967 р. закінчив аспірантуру УПІ за спеціальністю "Машини, агрегати та процеси поліграфічного виробництва". У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію і отримав вчений ступінь кандидата технічних наук. З 1967 р, працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри поліграфічних машин УПІ.

У 1970-1976 р. - декан КВФ УПІ. У 1976 р. призначений директором КФ ВНДІКПП Держвиконвидаву СРСР. У квітні 1984 р. обраний за конкурсом доцентом, з вересня того ж року - завідувачем кафедри МАПВ КВФ. З 1989 р. і до теперішнього часу - завідувач кафедри МАПВ ВПФ НТУУ "КПІ".

У тому ж 1989 р. захистив докторську дисертацію, у 1990 р. йому присвоєний вчений ступінь доктора технічних наук та вчене звання професора.

А.І. Петрук - засновник наукового напряму створення самоналагоджувальних систем зрівноважуючих зблокованих обертових механізмів, науковий керівник та учасник створення перших в СНД тамподрукарських машин та налагодження їх серійного випуску.

З 1991 р. - керівник ГО ПМ Мінпромполітики України, науковий керівник фундаментальної тематики з розробки наукових засад проектування ротаційних машин тамподруку. А.І. Петрук - автор понад 130 наукових праць, у тому числі 6 монографій, 70 методичних та навчальних посібників розрахунку циклових механізмів поліграфічних машин. Має 26 авторських свідоцтв, 8 патентів. Підготував 7 кандидатів наук. Постійний учасник міжнародних виставок, конференцій та симпозіумів. Бере участь у координації наукових розробок з поліграфічного машинобудування з провідними фірмами Європи. Здійснює науково-методичну та організаційну роботу. Зокрема, є членом експертної ради ВАК України з галузевого машинобудування, спеціалізованої Ради УАД, науково-технічної Ради Держкомінформполітики України. Співпрацює у редколегіях фахових наукових журналів "Друкарство", "Палітра друку".

Указом Президента України від 27 травня 2003 р. п. А. І. Петруку присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

 

Ганжуров Семен Михайлович

Ганжуров Семен Михайлович (1927-1987) декан КВФ УПІ упродовж 1976-1979 р.

Народився 17 лютого 1927 р. в с. Шихов Гомельської області. Під час Другої світової війни проходив військову службу в загонах спеціалізованої саперно-відновлювальної флотилії. У 1949 р. вступив до УПІ ім. І. Федорова (Львів). З 1954 р. - на викладацькій роботі.

Кандидат технічних наук, доцент. У 1968 р. призначений ректором Хмельницького технологічного інституту. З 1976 по 1978 р. - декан КВФ УПІ ім. І. Федорова. З 1978 р. працював на посадах завідувача кафедри, професора кафедри загальноінженерних дисциплін.

Автор понад 30 наукових праць з питань теорії та практики поліграфічного машинобудування. Нагороджений медалями, грамотами та почесними відзнаками Держкомвидаву, Міністерства освіти України. Заслужений працівник вищої школи.

 

Розум Олег Федорович.

Розум Олег Федорович декан КВФ УПІ упродовж 1979-1987 років

Доцент, кандидат технічних наук, дійсний член Академії інженерних наук України, з 2003 року професор кафедри технології поліграфічного виробництва видавничо-поліграфічного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (ВПФ НТУУ "КПІ").

Народився 16 серпня 1934 р. в м. Києві, закінчив УПІ ім. І. Федорова у м. Львові в 1958р.

З 1958 по 1969 роки працював у видавництві "Радянська Україна" на посадах інженера-технолога, начальника цеху, головного технолога, заступника головного інженера філії.

З 1969 по 1970 роки - завідувач лабораторії ВНДІХімпроект, а з 1970 по 1975 р.- головний інженер Київської філії ДІПРОНДІПоліграф. З 1973 р. кандидат технічних наук, з 1979 р. - доцент.

З 1975 р. - старший викладач, доцент, декан КВФ УПІ ім. І. Федорова, а з 1989 по 2003 р. - завідувач кафедри технології поліграфічного виробництва ВПФ НТУУ "КПІ". Опублікував більше 110 наукових, науково-популярних та методичних праць, у тому числі книгу "Таємниці друкарства", п'ять монографій, один навчальний посібник, має 5 свідоцтв на винаходи.

З 1994 по 2002 р. - головний редактор часопису "Друкарство", член редакційних колегій, науковий редактор ряду журналів та збірників. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації чотири аспіранти.

З 1974 р. О. Ф. Розум очолює Київське міське правління Науково-технічного товариства видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі. Бере активну участь у громадському житті. Нагороджений медалями "За доблестньй труд", "В пам'ять 1500-річчя Києва", "Ветеран труда", "Медаль Г. К. Жукова", Почесними грамотами: Президії Верховної Ради України (1991) та Ради Міністрів України (1998); нагрудними знаками: "Отличник печати", "За активную работу в НТО", "Подяка Київського міського голови" (1998), Товариства "Просвіта".

 

Дорош Анатолій Кузьмич

Дорош Анатолій Кузьмич декан КВФ УПІ у 1987-1989 роки упродовж 1989-1996 років - декан поліграфічного факультету КПЇ; з 1996 по 2002 р. - декан ВПФ НТУУ "КПІ"

Народився 1937 року. Закінчив у 1961 р. фізичний факультет КНУ ім. Т. Шевченка. З 1961 до 1964 - аспірант цього ж університету, а з 1964 р. по 1973 р. - викладач КДУ ім.Т.Шевченка.

У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук. Упродовж 1973-1989 років - доцент " 1985-1990 роки - завідувач кафедри загальної фізики, хімії та вищої математики КВФ УПІ ім. І. Федорова. У 1978 році захистив докторську дисертацію і йому було присвоєно вчений ступінь доктора хімічних наук (спеціальність "фізична хімія").

У 1987-1989 роки - декан КВФ УПІ. Упродовж 1989-1996 років - декан поліграфічного факультету КПІ, а з 1996 по 2002 р. - декан ВПФ НТУУ "КПІ". У 1989 р. доклав багато зусиль для збереження факультету, з усіма його функціями і в повному обсязі (6 спеціальностей), а після його приєднання до КПІ - опікувався становленням ВПФ у складі цього ВУЗу, започаткуванням і розвитком нового наукового навчально-методичного напрямку - "видавничо-поліграфічна справа".

У 1973-2003 роки був керівником 14 госпдоговірних НДР з НАНУ та галузевими підприємствами. Здійснює наукову роботу з питань структури, фізико-хімічних властивостей матеріалів, що застосовуються в електронному приладобудуванні та технологіях поліграфічного виробництва. Бере участь у роботі Всесвітньої асоціації поліграфічних вузів.

А. К. Дорош є автором більше 130 наукових праць, у тому числі - 4 підручників, 2 монографій. Серед них - "Дифракційні методи дослідження структури речовин" (1980), "Структура конденсованих систем" (1981), "Системотехніка комп'ютеризованих видавничих систем" (2002), "Комп'ютеризовані репросистеми, автоматизовані системи переробки текстової та графічної інформації" (Кн. 1, 2002).

За останні десять років опублікував більше 30-и наукових статей. Був учасником багатьох республіканських та міжнародних науково-технічних конференцій. За плідну роботу на викладацькій та науковій ниві, велику організаторську роботу нагороджений багатьма грамотами НТУУ "КПІ", Держкомтелерадіо України, Міносвіти СРСР та України, значками і медалями, в тому числі "Відмінник освіти" (1995), Заслужений діяч науки і техніки України (2000).

 

Киричок Петро Олексійович

Киричок Петро Олексійович, декан ВПФ з 4 листопада 2005р. Народився 28 червня 1954 р. в м. Дніпродзержинську у родині вчителів. Після закінчення 1971 р. середньої школи №16 м.Дніпродзержинська вступив до Дніпродзержинського індустріального інституту, який закінчив 1976 р., отримавши кваліфікацію інженер-механік зі спеціальності "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти", Працював майстром на Вагонобудівному заводі м. Дніпродзержинська, інженером в індустріальному інституті.

1978 р. вступив до аспірантури Київського політехнічного інституту. Після захисту 1984 р. кандидатської дисертації працював молодшим науковим співробітником, асистентом, доцентом кафедри технології машинобудування механіко-машинобудівного факультету. Був заступником декана факультету з наукової роботи, а також деканом факультету підвищення кваліфікації.

У 1992-1995 роках навчався в докторантурі. Після захисту в 1995 р. докторської дисертації працював доцентом, а з 1996 р.- професором кафедри технології машинобудування, а також заступником завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

З 2002 р. працює професором кафедри "Машини і агрегати поліграфічного виробництва" на ВПФ. Того ж року був обраний деканом цього факультету. У 2003 р. обраний також завідувачем кафедри технології поліграфічного виробництва. У 2003 р. П.О.Киричок організував науково-технічний збірник "Технологія і техніка друкарства" і є його головним редактором, очолив спеціалізовану вчену раду Д 26.002.10 по захисту дисертацій на здобуття ступеня кандидата технічних наук" зі спеціальностей 05.02.02 - Машинознавство, 05.06.01 - Машини і процеси поліграфічного виробництва. В 2003 р. факультет розпочав підготовку магістрів за спеціальностями "Технологія друкованих видань" і "Менеджмент", а з 2004 р. на факультеті розпочата підготовка магістрів ще за двома спеціальностями: "Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси" (кафедра МАПВ) та "Технологія розробки, виготовлення та оформлення пакувань" (кафедра ТПВ); значно зміцнено матеріально-технічну і наукову базу факультету.

У 2004 р. Видавничо-поліграфічний факультет перетворено у Видавничо-поліграфічний інститут і Киричка П.О. обрано на посаду директора Видавничо-поліграфічного інституту.

Сфера наукових інтересів П. О. Киричка - технологічні процеси та обладнання оздоблювально-зміцнюючої обробки. Підготував 2 докторів технічних наук, 3 кандидатів технічних наук. Опублікував більше 120 наукових праць, у тому числі - 2 монографії. Має 20 авторських свідоцтв на винаходи та патентів.