Головна
18 | 06 | 2019
Історія становлення Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ» PDF Друк
Середа, 17 лютого 2010, 19:59

Видавничо-поліграфічний факультет засновано 1 січня 1954р. у Києві на базі художньо-ремісничого училища поліграфістів № 18 навчально-консультативний пункт (УКП) Московського поліграфічного інституту. 1957 р. УКП передано до Українського Поліграфічного Інституту (УПІ) ім. І.Федорова як заочний факультет, а з 1959 року як вечірній. У 1989 р. ВПФ включено до складу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Нарешті, 6 вересня 2004 року на засіданні вченої ради НТУУ «КПІ» було прийнято рішення про створення Видавничо-поліграфічного інституту.

Знаменні дати в історії Видавничо-поліграфічного інституту

1954 – 1 січня започатковано УКП МЗПІ в Києві. Наказ ректора МЗПІ № 350 від 31 грудня 1953 р.

1957 – УКП МЗПІ переданий УПІ ім. І. Федорова. Наказ МВО СРСР № 916 від б вересня 1957 р.; МВО УРСР №324 від 21 вересня 1957 р.; УПІ № 378 від 27 грудня 1957 р.

1959 – Наказом № 168 від 10 серпня 1959 р. по УПІ ім. І. Федорова оголошено наказ МВО УРСР №10 від 5 серпня 1959 р. "Про створення у м. Києві вечірнього факультету Українського поліграфічного інституту" за підписом заступника міністра МВО Г. Єфименка. Організовано кафедру загальноінженерних дисциплін (з 1989 - кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва).

1962 – Згідно з наказом № 227 від 10 вересня 1962 р. (за підписом ректора УПІ В. Шпіци) відповідно до наказу № 517 від 12 липня 1962 р. по Міністерству вищої і середньої освіти УРСР (за підписом заступника міністра І. Дзюбка) при КВФ організовано три нові кафедри: 1) загальнонаукових дисциплін; 2) загально інженерних дисциплін; 3) суспільних наук.

1964 – Згідно з наказом УПІ № 25 від 16 травня 1964 р. (за підписом ректора УПІ В. Шпіци) відповідно до наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 209 від 24 квітня 1964 р. "Про реорганізацію кафедр Українського поліграфічного інституту" (за підписом міністра Ю. Даденка), за поданням ректора з метою поліпшення якості підготовки спеціалістів, створення більш сприятливих умов для розвитку навчально-виховної та науково-дослідної роботи в УПІ кафедру поліграфічних машин з 1 вересня 1964 р. розділено на дві кафедри: 1) поліграфічних машин; 2) технології матеріалів і поліграфічного машинобудування і утворено (з 1 вересня 1964 р.) кафедру технології та економіки поліграфічної промисловості КВФ.

1964 – Згідно з наказом УПІ № 227 від 7 липня 1964 р. створено навчально-виробничу лабораторію технології поліграфічного виробництва КВФ, підпорядковану завідувачу кафедри технології та економіки поліграфічної промисловості.

1965 – Створено кафедру технології та економіки поліграфічного виробництва.

1970 – Держкомвидав УРСР придбав для факультету і технікуму книжкової торгівлі будинок на вулиці Володимирській, 7 з корисною площею 1405,7 кв.м. Упродовж кількох років тут було організовано 7 лабораторій, 4 кабінети, в тому числі кабінет ЕОМ.

1974 – Започатковано кафедру мистецтва книги.

1989 – Внаслідок реорганізації системи поза базових підрозділів Міносвіти УРСР на базі КВФ УПІ ім. І. Федорова започатковано поліграфічний факультет Київського політехнічного інституту (з 1996 р. - НТУУ "КПІ"), котрий у 1996 р. перейменовано на видавничо-поліграфічний факультет НТУУ "КПІ".

1990 – Організовано кафедру репрографії.

2003 – Постановою Президії ВАК України від 12 березня 2003 року за № 208/3 у НТУУ "КПІ" створено спеціалізовану вчену раду Д 26.002.10 з правом приймати до розгляду та захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальностей 05.02.02 ("Машинознавство") та 05.05.01 ("Машини і процеси поліграфічного виробництва").

2003 – Започатковано збірник наукових праць "Технологія і техніка друкарства" (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 7154 від 3 квітня 2003 р.).

2003-2004 - Започатковано підготовку магістрів за спеціальностями "Технологія друкованих видань" (кафедра ТПВ) і "Менеджмент" (кафедра ОВПК), а з 2004 р. факультет розпочинає підготовку магістрів ще за двома спеціальностями: "Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси" (кафедра МАПВ) та "Технологія розробки, виготовлення та оформлення пакувань" (кафедра ТПВ).