Керівний склад Видавничо-поліграфічного інституту

Киричок Петро Олексійович

Директор Видавничо-поліграфічного інституту, науковий керівник кафедри ТПВ, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. У 2003 році обраний завідувачем кафедри технології поліграфічного виробництва ВПІ. Того ж року зорганізував і очолив спеціалізовану Вчену раду по захисту кандидатських і докторських дисертацій та заснував науково-технічний збірник «Технологія та техніка друкарства».

Підготував 3 докторів та 9 кандидатів технічних наук. Опублікував понад 130 наукових праць, у тому числі 3 монографії, 3 навчальних посібника, має 21 авторське свідоцтво на винаходи та патенти. Сфера наукових інтересів: технологічні процеси та обладнання оздоблювально-зміцнювальної обробки деталей і вузлів машинобудування та поліграфічного устаткування. 

 

Киричок Тетяна Юріївна Голова Вченої Ради Видавничо-поліграфічного інституту, професор, д. т. н. Дисципліни: «Технологія електронних видань», «Інформаційні технології».

Закінчила Київський політехнічний інститут, факультет електронної техніки. Інженер електронної техніки, фах – "Напівпровідники та діелектрики".

Дисертацію на здобуття наукового ступеню "Доктор технічних наук" на тему "Наукові основи забезпечення зносостійкості банкнотної продукції" захистила у 2014 році в Українській академії друкарства (м. Львів).

Автор і співавтор понад 100 наукових та науково-методичних праць.

 

Zolotukhina-K-IЗолотухіна Катерина Ігорівна

Заступник директора Видавничо-поліграфічного інституту із навчально-методичної роботи. кандидат технічних наук, доцент кафедри технології поліграфічного виробництва.

Контакти:
тел. 204-84-19
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

TalimonovaТалімонова Надія Леонідівна

заступник директора з навчально-виховної роботи зі студентами денної форми навчання; кандидат технічних наук, доцент кафедри Технології поліграфічного виробництва. 

Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Видавничо-поліграфічний інститут. Отримала кваліфікацію «магістр» зі спеціальності «технологія друкованих видань», 2009 рік.
У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологічне забезпечення виготовлення банкнотних відбитків».
Сфера наукових інтересів:
- Вивчення впливу параметрів паперу та офсетних фарб на кольорові характеристики та насиченість відбитків банкнот.
- Дослідження впливу структурних, фізичних, механічних та колірних характеристик двошарового банкнотного паперу на якість банкнотних відбитків.
- Моделювання відтворення кольору на папері з водяними знаками.
- Реставрація видань і документів з паперовою основою.
Автор і співавтор понад 16 наукових публікацій та 25 тез доповідей у наукових конференціях, 3 патентів на корисну модель, 2 навчальних посібників.
Контакти:
тел. 204-80-26
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Андрійчук Микола Тарасович

 Заступник директора Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ» із заочної форми навчаннякандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри видавничої справи та редагування зазначеного інституту.

Викладає такі дисципліни, як «Теорія та історія видавничої справи та редагування», «Маркетинг і промоція видань», «Комунікаційні технології», «Соціологія масових комунікацій».

Микола Тарасович є автором низки публікацій з історії видавничої справи, українсько-єврейських взаємин та краєзнавства, монографії «Українсько-єврейський дискурс: висвітлення міжнаціональних взаємин у друкованих виданнях Наддніпрянщини (60-ті рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст.)».

Сфера наукових інтересів: історія та сьогодення українського книговидання, історія преси, українсько-єврейські взаємини, українсько-польські взаємини у міжвоєнний період та в роки ІІ Світової війни, український рух опору 60 – 80-х рр. ХХ ст., краєзнавство.

Zorenko

Зоренко Ярослав Володимирович

Заступник директора Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського із наукової роботи. У 2008 р. закінчив Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», за спеціальністю «Магістр видавничо-поліграфічної справи».
Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.01 – Машини і процеси поліграфічного виробництва, доцент кафедри репрографії  ВПІ.
Навчальні дисципліни, що викладаються: "Технології обробки інформації", "Цифрова фотографія", "Технології візуалізації та анімації".
За результатами наукових досліджень є автором понад 30 наукових праць, серед яких: 2 монографії, 3 закордонних патенти, 20 наукових публікацій
Сфера наукових інтересів стосується тоно- та кольоровідтворення у сучасних способах репродукування, стабілізації якості поліграфічної продукції, а також розроблення новітніх методів репродукування у технологіях створення електронних мультимедійних видань.

 

 Роїк Тетяна Анатоліївна

В. о. завідувача кафедри ТПВ, доктор технічних наук, професор.  Є автором більш ніж 350 наукових робіт, серед яких 10  монографій, 5 навчальних посібників, 1 словник, 87 авторських свідоцтв і патентів на винаходи і корисні моделі, більш ніж 170 статей у фахових вітчизняних виданнях і закордонних журналів, приймала участь у більш ніж 120 наукових вітчизняних і міжнародних конференціях.

Науковими інтересами є розробка з наступною фінішною механічною обробкою нових зносостійких деталей з композиційних матеріалів на основі нікелю, легованих сталей, міді, алюмінію для широкого діапазону  умов експлуатації поліграфічного, термічного, енергетичного обладнання; комплексні дослідження литих сплавів, що включають металографічний аналіз, дюрометрію, фрактографію, спектральний аналіз, фізико-механічні випробування, рентгенофазовий, оже-спектральний і мікрорентгеноспектральний аналізи, електронну растрову і трансмісійну мікроскопію, триботехнічні випробування, аналіз параметрів якості деталей після механічної обробки.

Член редакційних колегій трьох закордонних журналів: “Challenges of modern technology”, Варшава, Польща; “Selected Engineering Problems”, Глівіце, Польща; “Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces”, Вроцлав, Польща.

Член 2-х спеціалізованих вчених рад у НТУУ „КПІ” і НАН України по захисту кандидатських і докторських дисертацій; науковий керівник бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів і докторантів.

Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Видавничо-поліграфічний інститут. Отримала кваліфікацію «магістр» зі спеціальності «технологія друкованих видань», 2009 рік.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологічне забезпечення виготовлення банкнотних відбитків».

Сфера наукових інтересів: 

- Вивчення впливу параметрів паперу та офсетних фарб на кольорові характеристики та насиченість відбитків банкнот.

- Дослідження впливу структурних, фізичних, механічних та колірних характеристик двошарового банкнотного паперу на якість банкнотних відбитків.

- Моделювання відтворення кольору на папері з водяними знаками.

- Реставрація видань і документів з паперовою основою.

Автор і співавтор понад 16 наукових публікацій та 25 тез доповідей у наукових конференціях, 3 патентів на корисну модель, 2 навчальних посібників.

Контакти:

тел. 204-80-26

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.