Головна

РОЗКЛАД РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ВПІ

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ

вказати повну назву факультету/інституту

Р О З К Л А Д     Р О Б О Т И   А Т Е С Т А Ц І Й Н О Ї   К О М І С І Ї

№ п/п

Код, назва спеціальності

Назва випробування

Дата проведення випробування

Час початку випробування

Місце проведення випробування

Дата, час і місце проведення консультації

1

023, Образотворче мистецтво

додаткове

09.07.2018

10.00

ауд. 23 корп. 25

08.07.2018, 10.00, ауд. 27 корп. 25

іноземна мова

10.07.2018

10.00

ауд. 5 корп. 8

07.07.2018, 12.00, ауд. 5 корп. 8

комплексне фахове

11.07.2018

10.00

ауд. 23 корп. 25

10.07.2018, 15.30, ауд. 27 корп. 25

2

061, Журналістика

додаткове

-

-

-

-

комплексне фахове

09.07.2018

10.00

ауд. 5 корп. 8

06.07.2018, 14.00, ауд. 5 корп. 8

іноземна мова

-

-

-

-

3

073, Менеджмент

додаткове

09.07.2018

10.00

ауд. 10 корп. 25

06.07.2018, 12.00, ауд. 5 корп. 8

іноземна мова

10.07.2018

12.00

ауд. 5 корп. 8

07.07.2018, 12.00, ауд. 5 корп. 8

комплексне фахове

11.07.2018

10.00

ауд. 10 корп. 25

06.07.2018, 12.00, ауд. 5 корп. 8

4

186, Видавництво та поліграфія

додаткове

09.07.2018

10.00

ауд. 64 корп. 8

06.07.2018, 12.00, ауд. 64 корп. 8

комплексне фахове

10.07.2018

10.00

ауд. 64 корп. 8

06.07.2018, 12.00, ауд. 64 корп. 8

іноземна мова

11.07.2018

10.00

ауд. 64 корп. 8

07.07.2018, 12.00, ауд. 5 корп. 8

5

133, Галузеве машинобудування

додаткове

09.07.2018

10.00

ауд. 90 корп. 8

04.07.2018, 10.00, ауд. 90 корп. 8

комплексне фахове

10.07.2018

10.00

ауд. 90 корп. 8

04.07.2018, 10.00, ауд. 90 корп. 8

іноземна мова

11.07.2018

14.00

ауд. 64 корп. 8

07.07.2018, 12.00, ауд. 5 корп. 8