.

Вітаємо зарахованих з 01 вересня 2021 року до ВПІ у магістратуру за кошти фізичних та/або юридичних осіб!

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 року до магістратури за кошти фізичних та/або юридичних осіб — денна та заочна форми навчання

Освітньо-професійна програма підготовки (денна форма здобуття освіти)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ      ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю

 

Освітньо-професійна програма підготовки (заочна форма здобуття освіти)

СПЕЦіАЛЬНіСТЬОСВіТНЯ ПРОГРАМА
061 Журналістика Видавнича справа та редагування
061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю
186 Видавництво та поліграфія         Технології друкованих і електронних видань

 

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 року до магістратури на основі диплома магістра (спеціаліста) — заочна форма здобуття освіти

Освітньо-професійна програма підготовки (заочна форма здобуття освіти)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬОСВІТНЯ ПРОГРАМА
186 Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань