.

Рейтингові списки вступників на другий (магістерський) рівень за освітніми програмами

ОПП 23 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ОП Образотворче мистецтво (денна форма)
ОПП 061 Журналістика ОП Реклама і зв'язки з громадськістю (денна форма)
ОПП 061 Журналістика ОП Видавнича справа та редагування (денна форма)
ОПП 073 Менеджмент ОП Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі (денна форма)
ОПП 133 Галузеве машинобудування ОП Комп’ютеризовані поліграфічні системи (денна форма)
ОНП 186 Видавництво та поліграфія ОП Технології друкованих і електронних видань (денна форма)
ОПП 186 Видавництво та поліграфія ОП Технології друкованих і електронних видань (денна форма)
ОПП 061 Журналістика ОП Реклама і зв'язки з громадськістю (заочна форма)
ОПП 061 Журналістика ОП Видавнича справа та редагування (заочна форма)
ОПП 133 Галузеве машинобудування ОП Комп’ютеризовані поліграфічні системи (заочна форма)
ОПП 186 Видавництво та поліграфія ОП Технології друкованих і електронних видань (заочна форма)