.

Pасідання Вченої ради ВПІ

Завтра, 30.06.2020 р., о 13-00 відбудеться засідання Вченої ради ВПІ.

 

Порядок денний засідання (№ 11)

Вченої ради Видавничо-поліграфічного інституту,

яке відбудеться 30.06.2020 р. о 1300

1. Результати захистів дипломних проектів (зав. кафедрами.)

2. Результати літньої заліково-екзаменаційної сесії (заступники директора Талімонова Н. Л., Андрійчук М. Т.).

3. Організація вступної кампанії на бакалаврат, в магістратуру і аспірантуру (директор, відповідальний секретар ПК ВПІ Хохлова Р. А., зав. кафедрами).

4. Про особливості формування державного замовлення на підготовку магістрів (директор).

5. Про підготовку до нового навчального року (директор, зав. кафедрами, заст. директора).

6. Затвердження навчальних програм дисциплін, силабусів та іншої методичної документації забезпечення навчального процесу (заступник директора Кваско А. В.).

7. Про підготовку до акредитації ОПП і ОНП та нові редакції ОНП доктора філософії (бакалаврат, магістратура, доктор філософії) (заступник директора Кваско А. В., гаранти ОП).

8. Про організацію рейтингування НПП (заступник директора Кваско А. В.)

9. Різне.