Вступ до магістратури

Магістр — освітній рівень вищої освіти особи, яка на основі освітнього рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності. Підготовка фахівців освітнього рівня магістра може здійснюватися на основі освітнього рівня спеціаліста.

Магістратура у всьому світі є другим рівнем вищої освіти. Випускники, отримуючи поглиблену спеціалізацію у своїй професійній сфері, здатні вирішувати більш складні завдання або займатися аналітичною та науково-дослідною роботою.

Для студентів-магістрантів індивідуально розробляється план науково-дослідної роботи, в якому вказані тема дисертації на звання магістра, зміст виконуваної роботи, форма підсумкової атестації, обсяг і терміни виконання.

Тривалість навчання в магістратурі за освітньо-професійною програмою складає 1 рік та 4 місяці роки. Тривалість навчання в магістратурі за освітньо-науковою програмою складає 1рік та 9 місяців років. Після успішного завершення навчання, підготовки і захисту дисертації магістрам видається диплом.

В результаті навчання в магістратурі магістр отримує наступні переваги:

Якщо ти вступаєш до магістратури за державним замовлення або за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності 051 Економіка, 054 Соціологія, 061 Журналістика, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг або 281 Публічне управління та адміністрування, тобі потрібно буде складати магістерський тест навчальної компетенції (МТНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення та фахове вступне випробування у КПІ ім. Ігоря Сікорського. Для вступу на спеціальність 081 Право потрібно буде скласти магістерський комплексний тест (МКТ) з іноземної мови та права. Для складання у МНТК та МКТ потрібно зареєструватись з 27 червня до 18 липня (до 18.00) та з 10 серпня до 17 серпня скласти їх. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 05 до 18 вересня.
Для вступу на спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 035 Філологія, 113 Прикладна математика, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та технології, 143 Атомна енергетика, 162 Біотехнології та біоінженерія, 227 Фізична терапія, ерготерапія за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб потрібно скласти фахове вступне випробування. Для вступу на всі інші спеціальності за державним замовленням потрібно скласти фахове вступне випробування, а за кошти фізичних та/або юридичних осіб – подати до розгляду мотиваційний лист. Програми фахових вступних випробувань оприлюднені на сайтах факультетів та навчально-наукових інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Що це таке? Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.
Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Результати фахового іспиту у магістратуру (06.09.2022 р.)

Пам'ятка вступнику у магістратуру

Консультації фахових вступних випробувань до магістратури 05.09.2022 о 14.30!

Консультація фахового випробування до магістратури для 186 Видавництво та поліграфія (ОНП/ОПП, денна/заочна) (відео)

Програми вступних фахових випробувань

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація:

061 Журналістика:

133 Галузеве машинобудування:

186 Видавництво та поліграфія:

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв (без зазначення пріоритетності), кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб – максимум 20. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 серпня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 16 серпня до 15 вересня включно. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 05 до 18 вересня. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті інституту.

Розрахунок конкурсного балу (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності розраховується за формулою:
КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 +RA,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника. (Детально про розрахунок конкурсного балу)

Перелік документів

Ключові дати

Розклад консультацій та фахових вступних випробувань до магістратури НН ВПІ

Офіційні документи

Контакти відбіркової комісії ВПІ

Слідкуй за новинами на pk.kpi.ua