Головна

Програми випробувань для вступу на навчання за освітнім рівнем магістр 2017 р.

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» спеціалізації «Образотворче мистецтво» 

Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» спеціалізації «Образотворче мистецтво» 

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра зі спеціальності 061 «Журналістика» спеціалізації «Реклама і зв'язки з громадськістю»

Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра зі спеціальності 061 «Журналістика» спеціалізації «Реклама і зв'язки з громадськістю»

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра зі спеціальності 061 «Журналістика» спеціалізації «Видавнича справа та редагування»

Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра зі спеціальності 061 «Журналістика» спеціалізації «Видавнича справа та редагування»

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізацією «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі»

Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізацією «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі»

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Комп'ютеризовані поліграфічні системи»

 Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Комп'ютеризовані поліграфічні системи»

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра із спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» зі спеціалізації «Поліграфічні медіатехнології» 

Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра із спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» зі спеціалізації «Поліграфічні медіатехнології»

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра зі спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» спеціалізацій «Технології електронних мультимедійних видань», «Цифрові технології репродукування»

Програма додаткового фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра зі спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» спеціалізацій «Технології електронних мультимедійних видань», «Цифрові технології репродукування»