.

Вартість навчання на контрактній основі за ОР «бакалавр» та формами навчання Видавничо-поліграфічного інституту в 2016 році

Вартість навчання на контрактній основі за ОР «бакалавр» та формами навчання

Видавничо-поліграфічного інституту в 2017 році

 

Код та назва спеціальності (напряму підготовки) / спеціалізації

ОР «бакалавр»

Вартість навчання (за один рік)

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього рівня бакалавр (контракт 1-4 курс)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Образотворче мистецтво

24700

14700

063 Журналістика

 

Реклама і зв'язки з громадськістю

24700

14700

063 Журналістика

 

Видавнича справа та редагування

24700

14700

073 Менеджмент

 

Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі

24700

14700

133 Галузеве машинобудування

 

Комп'ютеризовані поліграфічні системи

13800

9600

186 Видавництво та поліграфія

 

Поліграфічні медіатехнології

 

Технології електронних мультимедійних видань

 

Цифрові технології репродукування

13800

9600